Premie zaliczkowe oznaczają konieczność przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 13-03-2014 r.

Jeżeli niektóre składniki wynagrodzenia przysługujące za okres, z którego są uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku, zostały wypłacone zaliczkowo, do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się je w wysokości zaliczki. Po wyrównaniu wysokości przelicza się podstawę wymiaru i wyrównuje wysokość zasiłku.

Płatnik składek zmuszony jest do ponownego ustalenia podstawy wymiaru zasiłku albo jej przeliczenia m.in. w sytuacji gdy składnik wynagrodzenia wypłacono zaliczkowo.

Przykład:

Nagroda roczna wypłacana w formie zaliczki

Pracownica była niezdolna do pracy z powodu choroby w okresie od 2 stycznia do 1 kwietnia i otrzymała z tego tytułu wynagrodzenie za czas choroby oraz zasiłek chorobowy w wysokości 100%, gdyż jej niezdolność do pracy przypadała na okres ciąży. Otrzymuje ona miesięczne wynagrodzenie zasadnicze oraz roczną nagrodę, która jest wypłacana w dwóch ratach – w formie zaliczki w grudniu tego samego roku kalendarzowego, a pozostała kwota w marcu następnego roku. Nagroda roczna jest składnikiem wynagrodzenia, do którego pracownicy nie zachowują prawa za okresy pobierania zasiłków. W grudniu poprzedniego roku pracownica otrzymała zaliczkę na nagrodę roczną za ten rok kalendarzowy w kwocie pomniejszonej o potracone składki na ubezpieczenia społeczne – 1.800 zł.

Podstawa wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego została ustalona na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracownicy za okres od stycznia do grudnia poprzedniego roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownicy stanowiące podstawę wymiaru zasiłku wyniosło 2.550 zł. Doliczono do niego wypłaconą w grudniu poprzedniego roku kwotę zaliczki składnika rocznego.

Podstawa wymiaru wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłku chorobowego wyniosła:

  • 2.550 zł + 1/12 x 1.800 zł = 2.550 zł + 150 zł = 2.700 zł.

Stawka dzienna zasiłku wyniosła:

  • 2.700 zł : 30 = 90 zł.

Kwota wypłaconych świadczeń za okres od 2 stycznia do 1 kwietnia (90 dni) wyniosła:

  • 90 zł x 90 = 8.100 zł.

W marcu wypłacono pracownicy drugą część nagrody rocznej za poprzedni rok w wysokości pomniejszonej o potrącone składki na ubezpieczenia społeczne wynoszącej 1.200 zł.

Wypłacenie pozostałej części składnika rocznego powoduje konieczność przeliczenia podstawy wymiaru wypłaconych świadczeń.

Podstawa wymiaru wyniosła:

  • 2.550 zł + 1/12 x (1.800 zł + 1.200 zł) = 2.550 zł + 250 zł = 2.800 zł.

Pracownicy wypłacono dopłatę zasiłku w wysokości 99,90 zł od różnicy podstawy wymiaru wynoszącej 100 zł. Dopłata została obliczona następująco:

  • (2.800 zł – 2.700 zł) : 30 = 3,33 zł,
  • 3,33 zł x 90 = 299,70 zł.
Agnieszka Ślązak, specjalista w zakresie świadczeń krótkoterminowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34379 )
Array ( [docId] => 34379 )