Zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem wypłacanym na wniosek pracownika

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 20-11-2012 r.

Wnioskiem o zasiłek opiekuńczy jest formularz ZUS Z-15, w którym pracownik oświadcza o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku. Okoliczności te to okres pobierania w roku kalendarzowym zasiłku opiekuńczego przez pracownika z tytułu poprzedniego ubezpieczenia oraz przez jego małżonka, informacje dotyczące pracy zmianowej, a także czy są inni domownicy mogący zapewnić opiekę.

Aby pracodawca mógł ustalić prawo i wypłatę zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad dzieckiem chorym lub innym chorym członkiem, pracownik musi przedłożyć następujące dokumenty:

  • oświadczenie do celów wypłaty zasiłku opiekuńczego ZUS Z-15,
  • zaświadczenie lekarskie (zwolnienie lekarskie) ZUS ZLA.

Pracownicy, którym przysługuje zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikowi zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

  • dzieckiem w wieku do lat 8, w razie nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, oraz w przypadku porodu, choroby albo pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej małżonka stale opiekującego się dzieckiem,
  • chorym dzieckiem,
  • innym chorym członkiem rodziny, tj. małżonkiem, rodzicami, teściami, dziadkami, wnukami, rodzeństwem.

Jeżeli są inni domownicy pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym mogący zapewnić opiekę, to zasiłek opiekuńczy nie przysługuje. Wyjątkiem jest jedynie sprawowanie opieki nad chorym dzieckiem w wieku do lat 2. Rodzice takiego dziecka mają prawo do zasiłku opiekuńczego, nawet jeśli są inni członkowie rodziny, którzy mogliby zapewnić dziecku opiekę.

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców pracujących w systemie zmianowym

Gdy oboje rodzice pracują w systemie pracy zmianowej, na różnych zmianach, każdego z nich uważa się za osobę stale opiekującą się dzieckiem. W takim przypadku, jeśli konieczne jest zaopiekowanie się zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 w przypadku choroby, porodu lub pobytu jednego z rodziców w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, drugiemu z rodziców przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 25 czerwca 1999 r. świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2012 r. poz. 444),
  • Komentarz do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dostępny na stronie internetowej www.zus.pl).

Autor: Agnieszka Ślązak - specjalistka w zakresie świadczeń krótkoterminowych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32882 )
Array ( [docId] => 32882 )