Zasiłek opiekuńczy na dziecko uczące się w innej miejscowości

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 02-12-2016 r.

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje osobie podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu zwolnionej od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki m.in. nad chorym członkiem rodziny. Zgodnie z ustawą chorobową za członka rodziny uważa się tu małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat – jeżeli pozostają z ubezpieczonym w wspólnym gospodarstwie domowym w okresie sprawowania opieki.

Mimo precyzyjnego zapisu ustawowego, dość często powstaje jednak pytanie, czy zasiłek opiekuńczy na dziecko uczące się w innej miejscowości.

Pytanie: Pracownik wystąpił z wnioskiem o przyznanie zasiłku opiekuńczego na 15-letnie dziecko, które uczy się w szkole położonej w innej miejscowości i tam mieszka. Czy w takiej sytuacji możemy podjąć wypłatę zasiłku?

Odpowiedź: Tak, pod warunkiem że w czasie choroby dziecko to będzie pozostawało z pracownikiem w wspólnym gospodarstwie domowym oraz że spełnione są pozostałe przesłanki warunkujące nabycie prawa do zasiłku opiekuńczego.

Fakt pobierania przez dziecko pracownika nauki w szkole położonej poza jego miejscem zamieszkania nie przekreśla możliwości nabycia uprawnień do zasiłku opiekuńczego. Istotne jest, aby w okresie choroby dziecka pracownik przebywał z nim w jednym gospodarstwie domowym. Na okres choroby dziecko może wrócić do domu lub pracownik może czasowo przenieść się do miejscowości, gdzie ono mieszka. W obu przypadkach spełniony będzie warunek przebywania w wspólnym gospodarstwie domowym w czasie opieki.

Wystarczającym dokumentem na potwierdzenie takiej sytuacji jest oświadczenie pracownika na wniosku o zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w rozporządzeniu z 8 grudnia 2015 r. W praktyce najczęściej nadal stosowany jest druk ZUS Z-15.

Jeżeli pracodawca otrzyma wymagane dokumenty, w tym wspomniany wniosek i pracownik spełnia pozostałe warunki do nabycia prawa do zasiłku opiekuńczego, to pracodawca  powinien podjąć jego wypłatę.

Przypomnijmy, że zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny przysługuje przez okres nie dłuższy niż 14 dni w danym roku kalendarzowym oraz, że w razie, gdy z winy pracodawcy pracownik nie otrzyma należnego zasiłku, będą mu przysługiwać od odsetki za zwłokę.

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39836 )
Array ( [docId] => 39836 )