Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Autor: Matys Łukasz
Data: 31-10-2012 r.

Pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne może liczyć na dofinansowanie ich wynagrodzenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Takie dofinansowanie to jedno z wielu udogodnień, na jakie może liczyć osoba zatrudniająca niepełnosprawnych.

Wysokość oraz zasady dofinansowania wynagrodzenia z PFRON regulowane są ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 ze zm.).

Komu przysługuje dofinansowanie do wynagrodzenia

Pracodawcy przysługuje dofinansowanie miesięcznego wynagrodzenia z funduszu, gdy zatrudnia osobę niepełnosprawną i dodatkowo osoba ta jest ujęta w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych, prowadzonej przez Pełnomocnika.

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.

Wysokość dofinansowania wynagrodzenia

Od 1 lipca 2012 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje w kwocie:

  • 180% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
  • 115% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  • 45% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Których pracowników nie dofinansowuje PFRON

Obecnie miesięczne dofinansowanie nie przysługuje na pracowników zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności lub lekkiego stopnia niepełnosprawności, którzy mają ustalone prawo do emerytury.

Od 1 grudnia 2012 roku ma wejść w życie nowelizacja ustawy. Od tej daty miesięczne dofinansowanie nie będzie przysługiwać również:

  • jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie doręczania kwot pieniężnych,
  • jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni.


Zobacz także:

Matys Łukasz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 32963 )
Array ( [docId] => 32963 )

Array ( [docId] => 32963 )