Jakie dodatki przysługują za pracę w porze nocnej

Data: 28-08-2012 r.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pora nocna obejmuje czas między godzinami 21.00 wieczorem a 7.00 rano. Za pracę w nocy przepisy przyznają pracownikowi prawo do wynagrodzenia oraz do dodatku pieniężnego.

Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest także pracującym w nocy.

Pracownikowi, który wykonuje pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie

ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek, o którym mowa wyżej, może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Warunki obliczania wynagrodzenia za pracę w porze nocnej są takie same dla wszystkich pracowników. Aby ustalić stawkę godzinową dodatku, należy podzielić kwotę minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

 

Dodatek za pracę w porze nocnej, o którym jest mowa wyżej jest przyznawany niezależnie od innych należności, a przede wszystkim od wynagrodzenia za świadczenie w porze nocnej pracy w godzinach nadliczbowych. Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu pracy za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy.

Aneta Mościcka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32957 )
Array ( [docId] => 32957 )