Kiedy pracownik może nie otrzymać wynagrodzenia

Data: 08-11-2012 r.

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie wynagrodzenia pracownikowi za wykonaną pracę. Problemy finansowe nie usprawiedliwiają braku wypłaty wynagrodzenia pracownikowi. Przepisy prawa pracy przewidują wprawdzie możliwość zwolnienia pracodawcy z takiej wypłaty, ale w sytuacjach niezależnych od kondycji finansowej pracodawcy. Warto więc przeanalizować informacje na ten temat, aby w odpowiednim momencie wykorzystać je do obniżenia kosztów zatrudnienia.

Warto więc przeanalizować informacje na ten temat, aby w odpowiednim momencie wykorzystać je do obniżenia kosztów zatrudnienia.

Pracodawcy nie zawsze wiedzą, że za przerwy w pracy pracownik nie musi otrzymywać wynagrodzenia. Wynagrodzenie nie przysługuje pracownikowi:

  • w okresie urlopu bezpłatnego i urlopu wychowawczego,
  • na stanowisku kierowniczym i zarządzającym (z wyłączeniem sytuacji określonych w art. 1514 KP) za wypracowane nadgodziny,
  • podnoszącemu kwalifikacje bez akceptacji lub zgody pracodawcy,
  • który za zgodą pracodawcy w czasie pracy dokonał wyjść prywatnych,
  • za czas przerwy na lunch, odbywania ćwiczeń wojskowych czy wyczekiwania na świadczenie rehabilitacyjne,
  • za czas niezbędny do stawienia się przez pracownika m.in. na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach,
  • w wyniku zawinionego przestoju spowodowanego przez pracownika.

 

Podstawa prawna:

  • art. 41, 53, 81, 1041, 128, 135, 141, 1514 Kodeksu pracy,
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281 ze zm.)

Autor: Patrycja Mikuła - konsultant podatkowy

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32968 )
Array ( [docId] => 32968 )