Obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego za godziny nadliczbowe w przypadku zwolnienia lekarskiego

Data: 11-11-2012 r.

Zdarza się, że pracownik za pracę w godzinach nadliczbowych otrzymuje miesięczny ryczałt. Przepisy Kodeksu pracy ani żadnego rozporządzenia nie mówią nic na temat tego, czy pracownikowi, który nie przepracuje całego miesiąca (np. z powodu choroby) należy się ryczałt odpowiednio zmniejszony. Stanowisko w tej sprawie zajął jednak Główny Inspektorat Pracy.

Ryczałt wchodzi w skład wynagrodzenia

Dlatego też zdaniem Głównego Inspektora Pracy (GIP) w sytuacji, gdyby pracownik nie przepracował całego miesiąca, do obliczania jego wynagrodzenia pracodawca powinien stosować przepisy rozporządzenia o wynagrodzeniu. Przy czym to, które z nich znajdą zastosowanie, zależy od przyczyny nieobecności pracownika w pracy stanowiącej przyczynę nieprzepracowania przez niego pełnego miesiąca (stanowisko GIP z 29 maja 2009 r. w sprawie ryczałtowego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, GPP-110-4560-14/09/PE/RP).

Przykład:

Pracownik za pracę w godzinach nadliczbowych otrzymuje miesięczny ryczałt w wysokości 600 zł. W sierpniu 2012 r. pracownik zachorował i przez 8 dni przebywał na zwolnieniu lekarskim. Aby obliczyć ryczałt za godziny nadliczbowe należny pracownikowi, trzeba wykonać trzy działania:

  • obliczyć kwotę ryczałtu za jeden dzień – miesięczną stawkę ryczałtu należy podzielić przez 30, czyli 600 zł : 30 = 20 zł,
  • obliczyć ryczałt za okres nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby – kwotę z punktu wyżej należy pomnożyć przez liczbę dni choroby pracownika skutkującej nieobecnością w pracy, a więc 20 zł x 8 dni = 160 zł,
  • obliczyć ryczałt należny pracownikowi za przepracowaną część miesiąca – od ryczałtu przysługującego za cały miesiąc należy odjąć ryczałt utracony wskutek choroby (kwota z punktu wyżej, czyli 600 zł – 160 zł = 440 zł.

Temu pracownikowi pracodawca może zmniejszyć należny ryczałt za godziny nadliczbowe do kwoty 440 zł.

Podstawa prawna:

  • art. 80, 81, 1511, 1512 Kodeksu pracy,
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. Nr 62, poz. 289 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14 ze zm.)

Autor: Paulina Rybicka-Telec - prawnik

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32973 )
Array ( [docId] => 32973 )