Odsetki za opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

Data: 08-11-2012 r.

Za nieterminową wypłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe należą się pracownikowi odsetki. Jednak przysługują one wtedy, gdy pracownik zażąda odsetek lub też wynika to z zawartej między stronami umowy o pracę. Pracodawcy, który uchyla się od zapłaty odsetek za nadgodziny grozi grzywna do 30.000 zł.

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych

Jeżeli pracownik w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych, nie otrzymał dnia wolnego od pracy, należy mu się dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

W razie przekroczenia dobowej normy czasu pracy wypłata wynagrodzenia za nadgodziny dobowe następuje wraz z wynagrodzeniem za dany miesiąc. Natomiast dodatek do wynagrodzenia z tytułu przekroczenia przeciętnie tygodniowej normy czasu pracy jest wypłacany wraz z wynagrodzeniem za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego. Pracodawca może bowiem dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego sprawdzić, czy pracownik przekroczył średniotygodniowe normy czasu pracy.

Wyjątkowo rozliczenie normy średniotygodniowej może być dokonane w trakcie okresu rozliczeniowego, jeśli w trakcie trwania tego okresu doszło do ustania stosunku pracy lub jego nawiązania (art. 1516 Kodeksu pracy).

Bez podatku i składek ZUS

Odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułu umowy o pracę są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, nie podlegają również oskładkowaniu. Natomiast samo wynagrodzenie za nadgodziny podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym i oskładkowaniu.

Zwolnione od podatku są także odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

 

Podstawa prawna

  • art. 85, 86 § 1 oraz art. 29 § 3 pkt 2, art. 282 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy,
  • art. 359, 481 Kodeksu cywilnego,
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 4 grudnia 2008 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. Nr 220, poz. 1434),
  • art. 21 ust. 1 pkt 95 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy PIT

Autor: Aneta Mościcka - specjalista w zakresie prawa pracy

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32970 )
Array ( [docId] => 32970 )