Pożyczka dla pracownika może być źródłem przychodu

Autor: Sławomir Liżewski
Data: 10-03-2014 r.

Pożyczka udzielona pracownikowi może powodować powstanie przychodu ze stosunku pracy. Jednak sam fakt udzielenia pożyczki nie rodzi obowiązku podatkowego. Istotne jest bowiem ustalenie, czy mamy do czynienia ze świadczeniem na rzecz pracownika.

Zawierając umowę pożyczki trzeba pamiętać, że najistotniejszą jej cechą jest zwrotny charakter. Natomiast w przypadku, gdy wartość pożyczki przekracza 500 zł, umowa powinna mieć formę pisemną. Umowa ustna jest ważna ale niepraktyczna, ponieważ w razie ewentualnej weryfikacji trudno udowodnić, że została zawarta i jakie były jej postanowienia. Lepiej więc zawrzeć umowę na piśmie.

 

Sam fakt udzielenia pożyczki przez pracodawcę nie spowoduje powstania przychodu po stronie pracownika. Z uwagi na zwrotny charakter pożyczki, cecha ta sama w sobie wyklucza możliwość powstania przychodu. Pracownik nie uzyskuje przychodu podatkowego z tytułu pożyczki, ponieważ jej udzielenie nie powoduje stałego przysporzenia w majątku pracownika. Kwotę pożyczki trzeba bowiem w całości zwrócić pożyczkodawcy.

Pożyczka nie musi być odpłatna. Przepisy Kodeksu cywilnego nie nakazują oprocentowania kwoty pożyczki. Umowa może więc dotyczyć także pożyczki nie obarczonej naliczanym oprocentowaniem. Udzielenie pożyczki nieoprocentowanej nie oznacza wcale braku przychodu po stronie pożyczkobiorcy. Przychód powstanie, jeśli wystąpi nieodpłatne świadczenie, czyli przysporzenie w majątku pracownika. Organy podatkowe stwierdzają zwykle, że przychód jest równy wysokości niezapłaconych odsetek od pożyczki nieoprocentowanej. Nie zawsze jednak świadczenie takie wystąpi.

Udzielenie pracownikowi pożyczki nieoprocentowanej na pewno nie spowoduje powstania przychodu po jego stronie, po spełnieniu dwóch warunków:

  • pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek lub kredytów,
  • zasady udzielania pożyczek są stosowane według jednolitych reguł wobec wszystkich pracowników.

Potwierdza to opinia dyrektora Izby Skarbowej, zgodnie z którą nieoprocentowana pożyczka, którą pracownik zaciągnął u swojego pracodawcy nie spowoduje powstania po jego stronie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Dostępność pożyczki na tych samych zasadach przewidziano bowiem dla wszystkich pracowników i zapisano w regulaminie pracodawcy (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 stycznia 2014 r., IBPBII/2/415-1006/13/JG).

Przykład:

W spółce obowiązuje regulamin udzielania pożyczek. Przewiduje on możliwość uzyskania nieoprocentowanej pożyczki przez każdego pracownika na równych zasadach. Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie udzielania pożyczek lub kredytów. W tym przypadku przychód po stronie pracowników, którzy otrzymali nieoprocentowane pożyczki nie powstanie.

Przykład:

Pracodawca udzielił pracownikowi nieoprocentowanej pożyczki, która ma sfinansować zakup samochodu prywatnego. Jednak w umowie zawarto postanowienie, zgodnie z którym samochód ten ma być też wykorzystywany dla celów służbowych. W takiej sytuacji nie powstanie przychód po stronie pracownika,  ponieważ pożyczka służy także celom służbowym. Tak uznał dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Jego zdaniem świadczenia mogą zostać zakwalifikowane do przychodu podatkowego tylko wtedy, gdy można im nadać przymiot świadczeń nieodpłatnych (lub częściowo odpłatnych), a takiego charakteru nie mają świadczenia pracodawcy polegające na udzieleniu pracownikowi pożyczki na zakup samochodu, który winien być zgodnie z deklaracją używany do celów służbowych. (interpretacja indywidualna z 12 lutego 2012 r., IBPBII/1/415-997/12/BJ).

Sławomir Liżewski, specjalista w zakresie prawa gospodarczego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34137 )
Array ( [docId] => 34137 )