Rozliczanie wynagrodzeń przy wyjściach prywatnych

Data: 28-02-2014 r.

W obecnym stanie prawnym czas odpracowania zwolnienia od pracy, udzielonego pracownikowi, na jego pisemny wniosek, w celu załatwienia spraw osobistych nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Rozliczenie wynagrodzenia jest zdecydowanie łatwiejsze w sytuacji, gdy odpracowanie wyjścia prywatnego następuje w tym samym miesiącu. Nie trzeba bowiem wówczas dokonywać żadnych dodatkowych obliczeń. Wynagrodzenie pracownika ustala się po prostu w taki sposób, jak gdyby pracownik przez cały miesiąc świadczył pracę zgodnie z rozkładem. Niemniej, w przepisach nie wprowadzono zakazu odpracowania wyjścia prywatnego w innym miesiącu lub okresie rozliczeniowym.

Brak jakichkolwiek regulacji prawnych, w jaki sposób należy w tej sytuacji ustalać wynagrodzenie pracownika. Moim zdaniem, pracownik powinien wówczas otrzymać niezmienione wynagrodzenie zarówno w miesiącu, w którym wystąpiło wyjście prywatne jak i w miesiącu odpracowania (czyli ustalone w taki sposób, jak gdyby w każdym miesiącu pracownik świadczył pracę zgodnie z rozkładem).

 

Odpracowanie wyjścia prywatnego jest tylko możliwością dla pracownika – a nie jego obowiązkiem. Dlatego pracownik składając wniosek o zgodę na wyjście w celach prywatnych od razu może uzgodnić z pracodawcą, że wyjście nie zostanie odpracowane. Oczywiście, skutkiem braku odpracowania będzie utrata wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy. Nie ma bowiem żadnego przepisu prawa pracy, który w tej sytuacji gwarantowałby pracownikowi prawo do zachowania wynagrodzenia.

Ustalając wynagrodzenie w sytuacji nieodpracowania wyjścia prywatnego, wynagrodzenie określone w stawce godzinowej należy wypłacić za faktycznie przepracowaną liczbę godzin. Natomiast w odniesieniu do wynagrodzenia określonego w stawce miesięcznej, zastosować należy ogólne zasady. Tak więc, miesięczną stawkę wynagrodzenia należy podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu i otrzymaną kwotę pomnożyć przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z powodu wyjścia prywatnego. Tak ustaloną kwotę odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Przykład:

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4000 z. W lutym 2014 roku skorzystał z możliwości wyjścia prywatnego na 2 godziny. Pracownik nie był zainteresowany odpracowaniem tego wyjścia. W związku z powyższym, jego wynagrodzenie za luty należało ustalić następująco:

 • 4.000 zł : 160 godzin = 25 zł/godz.

 • 25 zł/godz. × 2 godziny = 50 zł

 • 4.000 zł – 50 zł = 3.950 zł.

Wysokość wynagrodzenia za luty wyniesie 3.950 zł.

Pracodawca nie ma obowiązku wyrównywania wynagrodzenia do poziomu minimalnego w sytuacji, gdyby jego wartość została obniżona poniżej tego poziomu – z uwagi na brak chęci odpracowania nieobecności.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34044 )
Array ( [docId] => 34044 )

Array ( [docId] => 34044 )