Przy opóźnieniu wypłaty za godziny nadliczbowe nie zawsze nalicza się odsetki

Data: 20-11-2012 r.

Pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie w terminie. Dotyczy to także wynagrodzenia za przepracowane godziny nadliczbowe. Za nieterminową wypłatę wynagrodzenia należą się pracownikowi odsetki. Jednak przysługują one wtedy, gdy pracownik ich zażąda lub też wynika to z umowy o pracę. Pracodawcy, który uchyla się od zapłaty odsetek za godziny nadliczbowe, grozi grzywna od 1000 do 30 000 zł.

Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej (umowy) albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu

(art. 359 § 1 KC). Jeżeli pracodawca i pracownik określą w umowie o pracę wysokość odsetek, w takim przypadku za nieterminową wypłatę wynagrodzenia należy liczyć odsetki umowne. Jeżeli odsetek umownych nie określono – należą się odsetki ustawowe.

Odsetki ustawowe naliczane są w stosunku rocznym. Jeżeli pracodawca spóźni się z wypłatą wynagrodzenia, pracownik ma prawo domagać się zapłaty odsetek od nieterminowej zapłaty. Pracodawca ma obowiązek zapłacić odsetki także wtedy, gdy nie ponosi winy za opóźnienie w wypłacie wynagrodzenia, a także gdy pracownik nie poniósł szkody na skutek opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia. Odsetki liczy się od dnia opóźnienia w zapłacie od wynagrodzenia brutto. Wysokość odsetek ustawowych wynosi obecnie 13% w stosunku rocznym.

Przykład:

Pracodawca wypłaca wynagrodzenie 10. dnia każdego miesiąca. W lipcu 2012 r. pracownik pracował w godzinach nadliczbowych dobowych, za które przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 345 zł, które pracodawca zapłacił 9 września 2012 r. Pracownik zażądał odsetek. Odsetki należą się pracownikowi za okres od 11 sierpnia 2012 r. do dnia zapłaty, czyli do 9 września 2012 r., a więc za okres 30 dni (345 zł x 13% : 365 dni w roku) x x 30 = 3,69 zł. Pracodawca powinien więc zapłacić pracownikowi 9 września 2012 r. 348,69 zł wraz z odsetkami tytułem wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

 

Podstawa prawna:

  • art. 85, 86 § 1, art. 29 § 3 pkt 2, art. 1516, 282 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy,
  • art. 359, 481 Kodeksu cywilnego,
  • art. 21 ust. 1 pkt 95 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT

Autor: Aneta Mościcka - specjalista w zakresie prawa pracy

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32979 )
Array ( [docId] => 32979 )