Rozwiązanie umowy o pracę a termin wypłaty wynagrodzenia

Data: 03-02-2014 r.

W przypadku zakończenia zatrudnienia przestaje zasadniczo obowiązywać określony w przepisach wewnętrznych termin wypłaty wynagrodzenia. Upływ ostatniego dnia zatrudnienia wyznacza jednocześnie dzień wymagalności większości roszczeń finansowych wynikających ze stosunku pracy.

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy trzeba np. wypłacić bezwzględnie w dniu zakończenia zatrudnienia. Podkreślił to Sąd Najwyższy w wyroku z 29 marca 2001 r. (I PKN 336/00, OSNP 2003/1/14), wskazując, że z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. W tym też dniu rozpoczyna bieg termin przedawnienia roszczenia o ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane w naturze, a nieprzedawnione urlopy wypoczynkowe.

Zdaniem ministerstwa pracy również wypłata wynagrodzenia (i odprawy) powinna nastąpić najpóźniej w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Zdaniem ministerstwa pracy

Dzień, w którym dochodzi do ustania stosunku pracy, powinien być również dniem wypłaty należnego pracownikowi wynagrodzenia za pracę. Ustanie zatrudnienia oznacza bowiem zerwanie dotychczasowej więzi prawnej między stronami stosunku pracy i zobowiązuje je do wzajemnego rozliczenia się z obowiązków wynikających z zakończonej umowy. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy, wynikającym z zatrudniania pracownika, jest wypłacanie mu wynagrodzenia za wykonywaną pracę.

Ponieważ wynagrodzenie należy się pracownikowi, nie zaś byłemu pracownikowi, jestem zdania, że w przypadku ustania zatrudnienia wypłaty wynagrodzenia należy dokonać najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy. Wypłata wynagrodzenia w terminie późniejszym, już po ustaniu zatrudnienia, jest, moim zdaniem, możliwa jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego do dnia ustania zatrudnienia nie jest możliwe z przyczyn obiektywnych – odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na interpelację poselską nr 17841 (pismo z 16 września 2010 r.).

Składniki wypłacane po zakończeniu okresu rozliczeniowego

W odniesieniu do wszystkich tych składników wynagrodzenia, które mogą być rozliczone dopiero po zamknięciu pewnego okresu, niemożliwe jest zwykle dokonanie wypłaty w dniu zakończenia zatrudnienia. Przy ich wypłacie należy więc stosować nadal termin do nich przypisany w postanowieniach wewnątrzzakładowych (przykład).

Rozwiązanie umowy a wypłata premii kwartalnej

Przykład: Jednym ze składników wynagrodzenia pracownika, którego umowa o pracę rozwiązuje się w połowie miesiąca, jest premia kwartalna. Jest ona naliczana jako pewien procent od łącznych obrotów osiągniętych w kwartale przez wszystkich zatrudnionych w dziale handlowym sprzedawców. Wysokość tej premii jest zmienna. Może być znana dopiero po zakończeniu oraz rozliczeniu danego okresu (kwartału).

Skoro nie jest uzależniona jedynie od wyników osiągniętych przez jednego pracownika, ale cały dział, to nie da się wypłacić jej w chwili rozwiązania umowy (chyba że moment ten zbiega się z zamknięciem i rozliczeniem kwartału). Powinna zostać wypłacona w terminie przyjętym dla jej wypłaty w regulaminie, w wysokości procentowej, odniesionej proporcjonalnie do okresu trwania zatrudnienia tego pracownika w kwartale, w którym następuje koniec zatrudnienia.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33747 )
Array ( [docId] => 33747 )

Array ( [docId] => 33747 )