Składki umów ubezpieczeniowych mogą być kosztem podatkowym

Data: 22-09-2014 r.

Pracodawcy mogą zdecydować o zakupie ubezpieczenia grupowego dla nie tylko dla swoich pracowników, ale także i współpracowników. Ubezpieczeni uzyskują z tego tytułu przychód, jeśli zostaną spełnione określone warunki. W ustaleniu faktu powstania przychodu pomoże z pewnością niedawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, ale też wydane interpretacje podatkowe.

W wyroku z 18 lipca 2014 r. (K 7/13; Dz.U. z 2014 r. poz. 947) TK uznał, że nieodpłatne świadczenie jest przychodem dla pracownika, jeśli spełni następujące warunki:

 • pracownik faktycznie otrzymał świadczenie,
 • pracownik wyraził zgodę na przyjęcie świadczenia,
 • świadczenie jest w interesie pracownika i przynosi mu korzyść,
 • świadczenie nie jest realizacją obowiązku pracodawcy,
 • istnieje możliwość przypisania pracownikowi świadczenia.

Z kosztów uzyskania przychodów wyłączono m.in. składki opłacone przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, ale z jednym wyjątkiem. Wyłączenie nie dotyczy umów dotyczących ryzyka wymienionych w załączniku do ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej:

 • grupy 1, 3 i 5 działu I (chodzi o ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym oraz ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe jako ubezpieczenie uzupełniające) oraz
 • grupy 1 i 2 działu II (tj. ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej: świadczenia jednorazowe, powtarzające się i połączone świadczenia, a także przewóz osób; ubezpieczenia choroby: świadczenia jednorazowe, powtarzające się i kombinowane).

Składki dotyczące wymienionych umów ubezpieczeniowych są kosztem podatkowym, jeśli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza:

 • wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,
 • możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,
 • wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

Składki jako koszt uzyskania przychodu dla pracodawcy

Przykład:

Pracodawca zawarł umowę ubezpieczenia, w ramach której ubezpiecza życie i zdrowie swojego pracownika, wpłacając regularnie składki ubezpieczeniowe. Przedmiotem umowy jest ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz ubezpieczenie chorobowe stanowiące uzupełnienie do ubezpieczenia na życie. Ponadto z aneksu do umowy wynika, że wykluczone będzie wystąpienie następujących zdarzeń w okresie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zawarto lub odnowiono umowę o ubezpieczenie:

 • wypłata kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,
 • zaciąganie zobowiązań pod zastaw praw wynikających z umowy,
 • wypłata z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

W tym przypadku opłacane składki na to ubezpieczenie są kosztem uzyskania przychodu dla pracodawcy (patrz m.in. interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 21 maja 2014 r., ILPB3/423-96/14-2/JG).

Sławomir Liżewski, specjalista w zakresie prawa gospodarczego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35749 )
Array ( [docId] => 35749 )