W 2013 r. rośnie dodatek do wynagrodzenia za nocne godziny pracy

Data: 18-12-2012 r.

Dodatek ten stanowi 20% stawki godzinowej wynikającej z wynagrodzenia minimalnego. Obliczając wysokość dodatku za nocne godziny pracy w każdym miesiącu 2013 r., obowiązującą kwotę wynagrodzenia minimalnego dzieli się przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

Poniżej przedstawiamy w tabeli wysokość dodatku za 1 godzinę pracy w porze nocnej dla poszczególnych miesięcy w 2013 roku.

Przykład obliczeń: 1.600 zł : 176 godz. = 9,0909; po zaokrągleniu = 9,09 zł za 1 godzinę pracy;
9,09 zł × 20% = 1,818; po zaokrągleniu = 1,82 zł za 1 godzinę pracy w porze nocnej.

Dodatek za pracę w porze nocnej w 2013 r.

Miesiąc

Obliczenia

Wysokość dodatku za 1 godzinę

Styczeń

1.600 zł : 176 godz. × 20%

1,82 zł

Luty

1.600 zł : 160 godz. × 20%

2,00 zł

Marzec

1.600 zł : 168 godz. × 20%

1,90 zł

Kwiecień

1.600 zł : 168 godz. × 20%

1,90 zł

Maj

1.600 zł : 160 godz. × 20%

2,00 zł

Czerwiec

1.600 zł : 160 godz. × 20%

2,00 zł

Lipiec

1.600 zł : 184 godz. × 20%

1,74 zł

Sierpień

1.600 zł : 168 godz. × 20%

1,90 zł

Wrzesień

1.600 zł : 168 godz. × 20%

1,90 zł

Październik

1.600 zł : 184 godz. × 20%

1,74 zł

Listopad

1.600 zł : 152 godz. × 20%

2,11 zł

Grudzień

1.600 zł : 160 godz. × 20%

2,00 zł

Podstawa prawna

  • Art. 1518 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).
  • Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679 ze zm.).
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz.U. nr 192, poz. 1141).
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz.U. poz. 1126).

Autor: Teresa Goździewicz, specjalista w zakresie wynagrodzeń

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32982 )
Array ( [docId] => 32982 )