Obliczenie czasu pracy

Kategoria: Czas pracy
Autor: Styczyński Rafał
Data: 28-08-2012 r.

Obliczenie czasu pracy powoduje znaczne trudności, powodem tego są niejednoznaczne i skomplikowane przepisy kodeksu pracy powodują, że pracodawcy i pracownicy mają problemy z właściwym rozumieniem i interpretacją norm czasu pracy.

Ustawową definicję czasu pracy zawiera art. 128 kodeksu pracy i tak "czas pracy" to czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w wyznaczonym miejscu. Czas potrzebny na przygotowanie się do pracy wlicza się do czasu pracy, w przeciwieństwie do czasu poświęconego na dojazd do pracy. Ustawodawca nie wiąże w niej czasu pracy z czasem realnego, efektywnego świadczenia pracy, lecz z czasem pozostawania w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, tak więc na czas pracy składa się nie tylko czas rzeczywistej pracy, lecz także okresy jej nieświadczenia, w których pracownik pozostawał w dyspozycji pracodawcy.

Zasadnicze znaczenie dla czasu pracy ma prawidłowe obliczanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Dokonujemy tego:

  • mnożąc 40 godzin (przeciętny tygodniowy wymiar czasu pracy) przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  • dodając do otrzymanego w ten sposób wyniku iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego przypadających od poniedziałku do piątku.

W przypadku wystąpienia w okresie rozliczeniowym święta w inne dni niż niedziele (także zatem w wolne soboty) należy obniżyć wymiar czasu pracy o 8 godzin. Dotyczy to każdego święta, a więc zarówno przypadającego w dniu wolnym od pracy (w "wolną sobotę"), jak i drugiego święta w tygodniu.

 

Inaczej liczymy wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym w systemie czasu pracy w ruchu ciągłym. W tym systemie dopuszczono możliwość przedłużenia czasu pracy do przeciętnie 43 godzin na tydzień w maksymalnie 4-tygodniowym okresie rozliczeniowym. System ten przewiduje także możliwość przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy jednego dnia w niektórych tygodniach w tym okresie do 12 godzin.

Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym obliczamy następująco:

  • w pierwszej kolejności mnożymy 8 godzin przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie rozliczeniowym. Spośród dni kalendarzowych wyłączamy niedziele, święta i dni wolne od pracy (wynikające z rozkładu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy), a następnie,
  • do otrzymanej liczby dodajemy liczbę godzin odpowiadającą przedłużonemu u danego pracodawcy tygodniowemu wymiarowi czasu pracy.


Zobacz także:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

30 najciekawszych pytań z prawa pracy

pobierz

Różnicowanie wynagrodzeń na takich samym stanowiskach

pobierz

Dokumentacja pracownicza

pobierz

Pracownik może krytykować decyzje szefa, ale nie jego osobę

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25947 )
Array ( [docId] => 25947 )