Wynagrodzenie pracownika może zostać wypłacone innej osobie

Data: 12-08-2013 r.

W praktyce na ogół stosowana jest zasada, że wynagrodzenie wypłacane jest wyłącznie pracownikowi. Mogą jednak zdarzyć się przypadki, gdy pracodawca będzie miał obowiązek wypłaty przysługującego pracownikowi wynagrodzenia innej osobie.

Co do zasady, pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie do rąk pracownika. Pracownik ma jednak prawo złożyć pisemny wniosek o wypłatę wynagrodzenia na rachunek bankowy. Może się zdarzyć, że pracownik nie ma możliwości osobistego odbioru przysługującego mu wynagrodzenia. W takiej sytuacji może ono zostać wypłacone osobie trzeciej, np. znajomemu pracownika.

 
Aby jednak wynagrodzenie odebrała za pracownika inna osoba, musi ona posiadać pełnomocnictwo udzielone przez pracownika. Gdyby bowiem pracodawca wypłacił wynagrodzenie osobie trzeciej, która nie posiada pełnomocnictwa, pracownikowi będzie przysługiwało roszczenie wobec pracodawcy o zwrot pieniędzy. Należy pamiętać, że pełnomocnictwo takie powinno zostać udzielone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo udzielone w formie ustnej nie upoważnia pracodawcy do wypłaty wynagrodzenia pracownika innej osobie. W pełnomocnictwie należy zawrzeć wyraźny zapis/stwierdzenie, że pracownik upoważnia osobę trzecią do odebrania należnego mu wynagrodzenia.

Jest jednak jeden wyjątek od zasady, że do odbioru wynagrodzenia pracownika konieczne jest jego pisemne pełnomocnictwo. Mianowicie w sytuacji, gdy wynagrodzenie pracownika będzie odbierał jego małżonek, pełnomocnictwo nie będzie wymagane. Zgodnie z przepisami, w razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu, drugi małżonek może za niego działać w sprawach zwykłego zarządu, w szczególności może bez pełnomocnictwa pobierać przypadające należności, chyba że sprzeciwia się temu małżonek, którego przeszkoda dotyczy. Współmałżonek może zatem odebrać wynagrodzenie pracownicze, jeśli:

  • małżonkowie pozostają we wspólnym pożyciu (nie są w separacji)
  • pracownik nie sprzeciwił się wypłacie wynagrodzenia do rąk współmałżonka (sprzeciw taki może być złożony w jakiejkolwiek formie, także ustnej, niezbędne będzie wówczas wykazanie, że złożenie oświadczenia miało miejsce),
  • pracownik nie może odebrać wynagrodzenia z powodu przemijającej przeszkody.
Ważne jest, by przeszkoda, która uniemożliwia wypłatę wynagrodzenia do rąk pracownika była „przemijająca”. Oznacza to, że przeszkoda taka musi być wywołana sytuacją, która skutecznie uniemożliwia lub utrudnia odebranie przez pracownika osobiście należnego mu wynagrodzenia. Będzie to zatem np. choroba, niespodziewany wyjazd, podróż służbowa, a także areszt tymczasowy).

Odbierając swoje wynagrodzenie (do rąk własnych) pracownik musi potwierdzić to w prowadzonej przez pracodawcę dokumentacji płacowej, np. przez pokwitowanie odbioru gotówki. Taki sam obowiązek ma osoba odbierająca wynagrodzenie w imieniu pracownika.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33025 )
Array ( [docId] => 33025 )