Informacja o wynagrodzeniu urlopowym w zaświadczeniu ZUS Z-3

Autor: Maciej Karpiński
Data: 21-05-2020 r.

Pytanie czytelnika: Mam pytanie dotyczące wypełnienia druku Z-3. Pracownik miał wypłaconą średnią urlopową, w której rubryce ją wykazujemy, wypełniając druk Z-3 do ZUS-u?

Odpowiedź: Wynagrodzenie urlopowe (obliczone przy zastosowaniu średniej urlopowej) należy uwzględnić w kwocie wpisywanej w kolumnie 7 „wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki pomniejszone proporcjonalnie” tabeli zamieszczonej w części „Informacje o składnikach wynagrodzenia”, w pkt 1 „Składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne” druku ZUS Z-3.

Tzw. średnią urlopową ustala się w przypadkach obliczania wynagrodzenia urlopowego dla pracownika, którego wynagrodzenie za pracę składa się ze składników zmiennych.

Składniki te uwzględnia się przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego – jako podstawę wymiaru tego wynagrodzenia – w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W przypadkach znacznego wahania wysokości składników wynagrodzenia, mogą być one uwzględnione przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie nie przekraczającym 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

W pouczeniu umieszczonym na druku ZUS Z-3 „Zaświadczenie płatnika składek” stwierdzono, że wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy traktuje się – przy wypełnianiu tego druku – na równi z wynagrodzeniem za pracę. Z kolei w pkt 279 komentarza ZUS do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zawarto następujące wyjaśnienie: „Na równi z dniami, w których pracownik świadczył pracę, traktuje się dni urlopu wypoczynkowego”.

W związku z powyższym, skoro w przypadku, którego dotyczy pytanie, podstawą wymiaru wynagrodzenia urlopowego były zmienne składniki wynagrodzenia za pracę, to wynagrodzenie urlopowe (obliczone przy zastosowaniu średniej urlopowej) należy uwzględnić w kwocie wpisywanej w kolumnie 7 „wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki pomniejszone proporcjonalnie” tabeli zamieszczonej w części „Informacje o składnikach wynagrodzenia”, w pkt 1 „Składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne” druku ZUS Z-3.

Podstawa prawna

  • § 8 ust. 1 i 2, § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 ze zm.).

  • Art. 36 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.).

  • Komentarz do ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Maciej Karpiński specjalista w zakresie wynagrodzeń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41171 )
Array ( [docId] => 41171 )