Wszystkie artykuły

  Szkolenie BHP 20.03.2020
  Do jakiej grupy szkoleniowej z zakresu bhp zakwalifikować kierownika?
  Do której grupy szkoleniowej zakwalifikować kierownika hali sportowej? To pracownik administracyjno-biurowy, w związku z tym czy można go zwolnić ze szkoleń okresowych bhp, czy może jednak powinien odbyć szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami?Osobą zatrudnioną na stanowisku kierownik hali sportowej, należy poddać szkoleniu okresowemu bhp. Pracownik na takim stanowisku ...

  Wypadki przy pracy 17.03.2020
  Brak zaświadczenia lekarskiego o urazie nie przesądza o zaistnieniu wypadku przy pracy.
  Pracownica w trakcie pracy otwierała kartony nożem bezpiecznym, w pewnym momencie nie zachowała należytej ostrożności i przecięła sobie rękę. Pracownica przerwała pracę, wezwano karetkę, na szpitalnym SOR-e zszyto jej przecięta skórę. Pracownica dobrze się czuje, chce pracować, nie idzie na chorobowe, uraz jej nie zawadza podczas pracy, nie chce występować o jednorazowe odszkodowanie ...

  Warunki pracy 25.02.2016
  Awans na stanowisko specjalisty ds. bhp
  Czy po upływie roku pracy na 1/3 etatu na stanowisku starszego inspektora bhp uzyskuje się uprawnienia specjalisty? Czy niepełny etat ma wpływ na uzyskanie uprawnień i wydłuża to czas stażu ponad rok? Czy liczba pracowników w tym przypadku (ponad 200) ma wpływ na możliwość uzyskania uprawnień? Jakie korzyści wynikają z podniesienia kwalifikacji do rangi specjalisty?Przepracowanie roku ...

  Szkolenie BHP 25.02.2016
  Szkolenia bhp pracowników po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę
  Czy jeśli przeniesienie pracownika od jednego pracodawcy do drugiego na to samo stanowisko, z tym samym zakresem obowiązków następuje na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, to należy wykonywać badania wstępne, przeprowadzać instruktaż stanowiskowy i szkolenie bhp, tak jak dla nowego pracownika?Zmiana pracodawcy w trybie art. 231 § 1 Kodeksu pracy – przejście zakładu pracy lub jego części ...

  Wypadki przy pracy 25.02.2016
  Zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych w przypadku zwolnienia lekarskiego pracownika
  Pracownica zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony na stanowisku księgowej wróciła do pracy po rocznym urlopie macierzyńskim, przeszła pozytywnie badania lekarza medycyny pracy i otrzymała zalecenie od okulisty na okulary korekcyjne z powłoką antyrefleksyjną do pracy przy komputerze. Wróciła do pracy tylko na jeden dzień i oświadczyła, że jest w ciąży i idzie na zwolnienie ...

  Wypadki przy pracy 25.02.2016
  Odmowa przyznania odszkodowania a wina pracownika
  Pracownikowi spadł mu na stopę element zdejmowany z półki i złamał paliczek. Zespół powypadkowy uznał, że poszkodowany w momencie zdarzenia nie miał butów roboczych z podnoskiem na nogach, które otrzymał od pracodawcy jako odzież roboczą. Zespół powypadkowy stwierdził, że przyczyną i skutkiem wypadku przy pracy było nieużywanie obuwia roboczego. ZUS nie chce przyznać odszkodowania. ...

  Szkolenie BHP 26.01.2016
  Uprawnienia do omawiania zasad pierwszej pomocy w czasie szkolenia okresowego
  Jakie uprawnienia należy posiadać, aby prowadzić blok dotyczący pierwszej pomocy na szkoleniu okresowym bhp?Regulacje prawne nie wskazują w sposób szczegółowy, jakie kompetencje i uprawniania powinny posiadać osoby przeprowadzające szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej.Prawodawca przyjmuje założenie, że każda osoba, która posiada uprawnienia pracownika służby bhp ma ...

  Ochrona przeciwpożarowa 14.01.2016
  Zapoznanie pracowników z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego
  Jak zapoznać pracowników z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego? Czy wystarczy przekazanie informacji z takiej instrukcji na szkoleniu wstępnym ogólnym?Przepis rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nie określa szczegółowo sposobu zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z treścią instrukcji bezpieczeństwa ...

  Warunki pracy 14.01.2016
  Obuwie robocze w okresie zimowym
  Czy pracodawca, który zapewnia obuwie robocze do pracy na danym stanowisku, powinien uwzględnić porę zimową i zapewnić pracownikom obuwie zimowe, w sytuacji gdy pracownik przemieszcza się między budynkami? Przykładowo, raz na tydzień dostarcza materiały na polecenie słowne przełożonego. Czy wystarczy, że obuwie zostanie zmienione na takie, jakie posiada pracownik? Co, jeśli pracownik ...

  Wypadki przy pracy 02.11.2015
  Wypadek ucznia w szkole a kwestie bhp
  Uczniowie już w ławkach szkolnych, nauka ruszyła pełną parą. Pomimo dokładania wszelkich starań zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży niekiedy zdarzają się nieprzewidziane sytuacje – wypadki. W takiej sytuacji uruchomione powinny zostać odpowiednie procedury powypadkowe. Oto, dla przypomnienia, kilka wskazówek, jak wygląda procedura powypadkowa, kiedy wypadkowi ulegnie ...