Wszystkie artykuły

  Prawo budowlane 15.05.2020
  Wsparcie na termomodernizację budynków mieszkalnych
  Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów daje możliwości uzyskania wsparcia ze strony państwa dla działań mających na celu zmniejszenie energochłonności m.in. budynków mieszkalnych. W artykule wyjaśniam, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać takie dofinansowanie, jaka jest maksymalna wysokość donacji oraz opisuję krok po kroku procedurę uzyskania takiego wsparcia.Poprawa ...

  Płace i finanse 11.05.2020
  Zasady przyznawania dodatku funkcyjnego
  Czy dodatek za wychowawstwo należy wypłacać za maj i czerwiec nauczycielom wychowawcom klas kończących szkołę w kwietniuOdpowiedź:Dodatek funkcyjny powinien być przyznawany na czas pełnienia określonej funkcji. Szczegółowe warunki wypłaty dodatku określa organ prowadzący.Uzasadnienie:Do dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły, ...

  Organizacja pracy placówki 11.05.2020
  Zasady organizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
  Czy organ prowadzący musi zorganizować w szkole zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i inne w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gdy brakuje na to funduszy? Odpowiedź:  W przepisach prawa oświatowego nie znajduje się wprost zapis dotyczący obowiązku zorganizowania określonych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Natomiast zawarto tam zapisy, które zobowiązują organy ...

  Zarządzanie firmą transportową 11.05.2020
  Kto ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie tira na stacji benzynowej?
  Firma transportowa prowadzi też kilka stacji benzynowych. Przy jednej ze stacji (samoobsługowej) znajduj się „parking” – kawałek betonu z wymalowanymi miejscami parkingowymi. W związku z tym, że stacja jest monitorowana, na noc ale bez zgody firmy ani bez jej przyzwolenia parkują tam ciężarówki. Czy właściciel stacji oraz właściciel terenu odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone ...

  Bezpieczeństwo i opieka 11.05.2020
  Korzystanie z boiska szkolnego w dobie pandemii
  Szkoły pozostają zamknięte do 24.05.20. Czy jest możliwe, aby w okresie zamknięcia szkoły mogły otwierać boisko sportowe (nie jest to boisko Orlik), Kto odpowiada za dotrzymanie reżimu sanitarnego (liczba graczy, dezynfekcja itp.)?Odpowiedź: Tak. Począwszy od dnia 4 maja 2020 można pod pewnymi warunkami otwierać i udostępniać boiska szkolne - (§ 8 ust. 1 pkt. 2 lit. b rozporządzenia ...

  Warunki pracy 11.05.2020
  Jak przygotować biuro do powrotu do pracy stacjonarnej?
  Co musi uczynić pracodawca aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom przy wykonywania pracy biurowej (praca stacjonarna w biurze) w czasie epidemii koronawirusa?W przypadku pracy administracyjno-biurowej, bez kontaktu pracowników z klientami, obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy w czasie epidemii zbiegają się właściwie wedle przepisów do zapewnienia pracownikom: odstępów ...

  Badania lekarskie pracowników 11.05.2020
  Czy magazynier może otrzymać zwrot kosztów za okulary od pracodawcy?
  Czy pracownik magazynu (magazynier – stanowisko robotnicze) może dostać dofinansowanie do okularów od pracodawcy? Stanowisko wyposażone jest w komputer, z którego pracownik korzysta jednak mniej niż 4h dziennie. Czy takiemu pracownikowi przysługuje dofinansowanie do okularów? Jeśli tak to na jakiej podstawie?Niestety, jeżeli pracownik zatrudniony jest na stanowisku wyposażonym w monitor ...

  PIT 06.05.2020
  Danina solidarnościowa – sprawdź, jak tarcza antykryzysowa zmienia zasady rozliczeń
  Od daniny solidarnościowej za 2019 rok uiszczonej po 30 kwietnia – nie trzeba będzie płacić odsetek za zwłokę ani kar. Aby było to możliwe, konieczne będzie spełnienia warunku.W świetle dotychczas obowiązującego stanu prawnego, podatnicy zobowiązania do złożenia deklaracji podatkowej DSF-1 i zapłaty wskazanej daniny za 2019 rok – powinni byli to zrobić w terminie do 30 kwietnia. ...

  Finanse publiczne 06.05.2020
  Tarcza antykryzysowa: sprawdź, jak wpływa na finanse samorządów
  Ustawa łagodząca skutki spowodowane pandemią koronawirusa wprowadza wiele zmian, które mają chronić rynek gospodarczy i przedsiębiorstwa przed załamaniem. Na co powinny zwrócić uwagę samorządy, aby ograniczyć straty finansowe?Rozwiązania zawarte w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz ...

  Kształcenie i wychowywanie 27.04.2020
  Elektroniczna rekrutacja do szkoły
  W związku ze stanem epidemii wnioski kandydatów do szkoły przyjmowane są elektronicznie. Czy po otwarciu placówki rodzic musi mi go dostarczyć w oryginale? Czy forma elektroniczna jest wiążąca i rodzice nie muszą złożyć podpisu na wniosku? OdpowiedźW związku z epidemią wirusa Covid-19 wydawane są sukcesywnie przepisy umożliwiające wykonywanie przez jednostki oświatowe niezbędnych ...