Informacje o warunkach pracy do skierowania na badania lekarskie

Autor: Mariusz Foremniak
Data: 03-06-2015 r.

Obowiązkiem pracodawcy wypełniając nowy wzór, obowiązujący od 1 kwietnia 2015r., skierowania na badania lekarskie pracownika jest opisanie warunków pracy. Nie powinno stanowić problemu wskazanie czynników występujących na stanowiskach pracy w firmie. Co jednak, gdy pracownicy wykonują pracę poza terenem firmy, np. u inwestora? Jak w takiej sytuacji dopełnić obowiązku? Oto wskazówki.

Jeżeli pracownicy jednej firmy wykonują pracę na ternie innej, np. u inwestora, wówczas pracodawcy obu firm obligatoryjnie są zobowiązani stosować się do art. 208 Kodeksu pracy. Przepis ten wskazuje, że wrazie, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:

  • współpracować ze sobą,

  • wyznaczyć koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu,

  • ustalić zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników.

  • informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.

Obowiązek ten wynika z przepisów kodeksu pracy i za jego złamanie ciążą na obu pracodawcach sankcje przewidziane nie tylko w kodeksie pracy – art. 283, ale również w razie wypadku sankcje, o których mowa w art. 221 Kodeksu karnego w związku z art. 115 Kodeksu karnego.

Jeżeli jednak inwestor nie poda lub nie chce podać informacji o warunkach pracy, w jakich wykonują u niego pracę pracownicy firmy zewnętrznej, a istnieje uzasadnione podejrzenie, że pracownicy ci są narażeni na określone czynniki środowiska pracy, to należy je wymienić w skierowaniu na badania lekarskie. W tym przypadku nie podaje się jednak informacji o aktualnych wynikach badań – ponieważ nie są one znane pracodawcy wypełniającemu skierowanie na badanie lekarskie. Należy jednocześnie zaznaczyć, że z uwagi na wykonywanie pracy przez pracownika na terenie innego pracodawcy nie są znane aktualne wyniki badań środowiska pracy, w którym pracownicy wykonują swoją pracę.

Jednym z rozwiązań, aby podobna sytuacja nie zaistniała, jest przed podpisaniem z każdym inwestorem umowy, jako załącznik do niej dołączenie dokumentu o wspólnej współpracy w zakresie bhp i wyznaczeniu koordynatora ds. bhp.

Mariusz Foremniak, gł. specjalista ds. BHP

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37305 )
Array ( [docId] => 37305 )