Przygotowanie raportu dotyczącego zranień w placówce medycznej

Kategoria: Dokumentacja BHP
Autor: Anna Błażejczyk
Data: 13-03-2014 r.

Raport o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych powinien zawierać informacje w formie tabelarycznej, jak też opisowej i ma charakter katalogu otwartego.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U. poz. 696), zwanym dalej rozporządzeniem, pracodawca jest obowiązany sporządzić pierwszy raport o zranieniach do 28 lutego 2014 r. Zakres informacji zawartych w tym raporcie określa § 11 ust. 2 rozporządzenia, przy czym jest to katalog otwarty (rozporządzenie stanowi, że „raport zawiera w szczególności”), a więc może zawierać także inne informacje niż wskazane w przepisie. Natomiast ww. przepis rozstrzygnął, że w formie tabelarycznej mają być przedstawione informacje:

  • o liczbie zranień ostrymi narzędziami, do których doszło w podmiocie leczniczym w okresie sprawozdawczym oraz w równym mu długością okresie poprzedzającym, w podziale na jednostki organizacyjne podmiotu leczniczego (pierwszy okres sprawozdawczy to czas od wejścia w życie rozporządzenia, tj. od 28 czerwca 2013 r. do 28 lutego 2014 r., pierwszy raport nie zawiera natomiast informacji o zranieniach za okres poprzedzający, gdyż wówczas rozporządzenie nie obowiązywało),
  • zawierające zestawienie stosowanych w podmiocie leczniczym rodzajów ostrych narzędzi, z wyszczególnieniem, które z nich zawierają rozwiązania chroniące przed zranieniem.

Natomiast w formie analitycznej (opisowej):

  • analizę okoliczności i przyczyn zranień, ze szczególnym uwzględnieniem ich przyczyn systemowych,
  • propozycje możliwych działań mających na celu ograniczenie liczby zranień, w tym możliwości wprowadzenia do użytku w podmiocie leczniczym nowych rodzajów ostrych narzędzi zawierających rozwiązania chroniące przed zranieniem, wraz z oszacowaniem kosztów takich działań.

Następna grupa informacji w raporcie o zranieniach to informacje o działaniach wskazanych w § 4 ust. 3 rozporządzenia, jeżeli były przez pracodawcę realizowane w okresie sprawozdawczym. Regulacja ta wskazuje więc, że ten zakres informacji nie musi znaleźć się obowiązkowo w raporcie. Jednocześnie należy dodać, że dokonywanie takiej oceny jest niezwykle ważne, ale bardzo kosztowne i pracochłonne dla pracodawcy, dlatego ustawodawca przewidział, iż umieszczenie tych informacji w raporcie o zranieniach następuje tylko, gdy działania takie zostały przez pracodawcę podjęte.

Obecnie z uwagi na krótki czas obowiązywania rozporządzenia należy się spodziewać, że takie oceny nie zostały jeszcze przez pracodawców przeprowadzone, a więc raczej nie pojawią się w raporcie.

Odnosząc się jeszcze do grupy informacji, które ma zawierać raport, to propozycje możliwych działań mających na celu ograniczenie liczby zranień, w tym możliwości wprowadzenia do użytku w podmiocie leczniczym nowych rodzajów ostrych narzędzi zawierających rozwiązania chroniące przed zranieniem wraz z oszacowaniem kosztów takich działań, warto mieć na uwadze, że użyte w tym przepisie słowa: „propozycje” oraz „możliwości” wskazują na konieczność dokonania przez pracodawcę analizy z uwzględnieniem kosztów realizacji podjętych środków ochrony. Nie ma jednak możliwości, aby pracodawca nie zamieścił takich informacji, jak to było w odniesieniu do wcześniej opisanej grupy danych.

Anna Błażejczyk, specjalista w Ministerstwie Zdrowia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34387 )
Array ( [docId] => 34387 )