Zawiadomienie o prowadzonej działalności już niepotrzebne

Kategoria: Dokumentacja BHP
Data: 24-02-2014 r.

Obecnie obowiązujące przepisy nie wymagają od pracodawców zawiadamiania właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Nie wymagają również zawiadamiania w razie zmiany miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności.

Wyżej wymieniona sytuacja wynika z faktu uchylenia art. 209 Kodeksu pracy, który nakładał na pracodawcę rozpoczynającego działalność obowiązek zawiadomienia na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności. Został uchylony także przepis art. 283 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy mówiący o sankcjach karnych za brak takiego zgłoszenia.

Powyższa nowelizacja weszła w życie 17 stycznia 2013 r.

Natomiast w stosunku do obiektów budowlanych istnieją obowiązki wynikające z Prawa budowlanego.

Przykładowo, hala produkcyjna jest obiektem budowlanym kat. XVIII (przemysłowy budynek produkcyjny) i przed przystąpieniem do jego użytkowania należy uzyskać ostateczną decyzję właściwego organu (np. powiatowego inspektora nadzoru budowlanego) o pozwoleniu na użytkowanie. Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, musi zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy:

  • Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

  • Państwowej Straży Pożarnej

o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Wyżej wymienione organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.


Lesław Zieliński
, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33917 )
Array ( [docId] => 33917 )