Obowiązek prania odzieży roboczej może zostać przerzucony na pracownika

Data: 18-11-2013 r.

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia prania odzieży roboczej, przy czym dotyczy to zarówno odzieży dostarczonej pracownikowi przez pracodawcę i będącej jego własnością, jak i odzieży stanowiącej własność pracownika (w przypadku gdy na danym stanowisku dopuszczalne jest jej używanie).

Ciężar obowiązku prania odzieży roboczej może zostać przerzucony na pracownika bez potrzeby uzyskania jego zgody, w sytuacji gdy pracodawca nie może zapewnić wykonania prania.

Ekwiwalent za pranie odzieży

Warunkiem zlecenia pracownikowi prania odzieży roboczej jest wypłacanie mu przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości poniesionych kosztów. Ustawodawca nie określił, czy wydatki te obejmują wyłącznie koszty rzeczowe, czy również wkład pracy pracownika wykonującego czynność prania. Z racji tego, że nieusprawiedliwione byłoby pominięcie tego ostatniego elementu w ogólnych kosztach poniesionych przez pracownika, domniemywać należy, iż ich wysokość powinna uwzględniać obydwa rodzaje nakładów.

Sposób ustalania kwoty ekwiwalentu

Sposób ustalania kwoty ekwiwalentu pieniężnego może być dwojaki:

  1. porozumienie między pracodawcą a pracownikiem,
  2. wskazanie kwoty ekwiwalentu przez pracodawcę (skoro do powierzenia pracownikowi prania odzieży roboczej nie jest wymagana jego zgoda, nie musi jej być także przy ustaleniu ekwiwalentu za pranie).

Ewentualny spór o ekwiwalent

Ewentualny spór o ekwiwalent jest sporem ze stosunku pracy, wobec czego roszczeń z tego tytułu można dochodzić w drodze:

  • postępowania polubownego przed komisją pojednawczą (jeżeli taka działa w zakładzie pracy),

  • postępowania przed sądem pracy.

Brak możliwości zapewnienia prania odzieży roboczej przez pracodawcę

Niejasne pojęcie braku możliwości zapewnienia prania odzieży roboczej przez pracodawcę to sytuacje, gdy stworzenie w danej firmie warunków do prania odzieży wiąże się z trudnościami i pochłania koszty dużo większe niż koszty ewentualnych ekwiwalentów.

Należy też zwrócić uwagę, że możliwość zlecenia pracownikowi prania odzieży roboczej w zamian za ekwiwalent pieniężny nie dotyczy odzieży i obuwia roboczego, które w wyniku stosowania w procesie pracy uległy skażeniu:

  • środkami chemicznymi,

  • środkami promieniotwórczymi,

  • materiałami biologicznie zakaźnymi.

Ponadto niedopuszczalne jest powierzanie pracownikowi: prania, konserwacji, odpylania i odkażania przedmiotów skażonych.

Jest tak, ponieważ realizowanie powyższych czynności wymaga stosowania technik przekraczających możliwości pracownika, w związku z tym nie mogą być przez niego wykonywane, nawet wówczas gdy wyrazi na to zgodę.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

tutaj o tym fajnie napisali http://abrfinanse.pl/odziez-robocza-dla-pracownika/ a co najważniejsze jest to są to informacje aktualne

Ocena użytkownika:
3
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24298 )
Array ( [docId] => 24298 )