Obowiązek prania odzieży roboczej może zostać przerzucony na pracownika

Data: 18-11-2013 r.

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia prania odzieży roboczej, przy czym dotyczy to zarówno odzieży dostarczonej pracownikowi przez pracodawcę i będącej jego własnością, jak i odzieży stanowiącej własność pracownika (w przypadku gdy na danym stanowisku dopuszczalne jest jej używanie).

Ciężar obowiązku prania odzieży roboczej może zostać przerzucony na pracownika bez potrzeby uzyskania jego zgody, w sytuacji gdy pracodawca nie może zapewnić wykonania prania.

Ekwiwalent za pranie odzieży

Warunkiem zlecenia pracownikowi prania odzieży roboczej jest wypłacanie mu przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości poniesionych kosztów. Ustawodawca nie określił, czy wydatki te obejmują wyłącznie koszty rzeczowe, czy również wkład pracy pracownika wykonującego czynność prania. Z racji tego, że nieusprawiedliwione byłoby pominięcie tego ostatniego elementu w ogólnych kosztach poniesionych przez pracownika, domniemywać należy, iż ich wysokość powinna uwzględniać obydwa rodzaje nakładów.

Sposób ustalania kwoty ekwiwalentu

Sposób ustalania kwoty ekwiwalentu pieniężnego może być dwojaki:

  1. porozumienie między pracodawcą a pracownikiem,
  2. wskazanie kwoty ekwiwalentu przez pracodawcę (skoro do powierzenia pracownikowi prania odzieży roboczej nie jest wymagana jego zgoda, nie musi jej być także przy ustaleniu ekwiwalentu za pranie).

Ewentualny spór o ekwiwalent

Ewentualny spór o ekwiwalent jest sporem ze stosunku pracy, wobec czego roszczeń z tego tytułu można dochodzić w drodze:

  • postępowania polubownego przed komisją pojednawczą (jeżeli taka działa w zakładzie pracy),

  • postępowania przed sądem pracy.

Brak możliwości zapewnienia prania odzieży roboczej przez pracodawcę

Niejasne pojęcie braku możliwości zapewnienia prania odzieży roboczej przez pracodawcę to sytuacje, gdy stworzenie w danej firmie warunków do prania odzieży wiąże się z trudnościami i pochłania koszty dużo większe niż koszty ewentualnych ekwiwalentów.

Należy też zwrócić uwagę, że możliwość zlecenia pracownikowi prania odzieży roboczej w zamian za ekwiwalent pieniężny nie dotyczy odzieży i obuwia roboczego, które w wyniku stosowania w procesie pracy uległy skażeniu:

  • środkami chemicznymi,

  • środkami promieniotwórczymi,

  • materiałami biologicznie zakaźnymi.

Ponadto niedopuszczalne jest powierzanie pracownikowi: prania, konserwacji, odpylania i odkażania przedmiotów skażonych.

Jest tak, ponieważ realizowanie powyższych czynności wymaga stosowania technik przekraczających możliwości pracownika, w związku z tym nie mogą być przez niego wykonywane, nawet wówczas gdy wyrazi na to zgodę.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

tutaj o tym fajnie napisali http://abrfinanse.pl/odziez-robocza-dla-pracownika/ a co najważniejsze jest to są to informacje aktualne

Ocena użytkownika:
3
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24298 )
Array ( [docId] => 24298 )