Odzież ostrzegawcza do użytku zawodowego

Data: 23-08-2013 r.

Jednym ze sposobów zwiększenia bezpieczeństwa pracy pracowników jest zapewnienie im – tam, gdzie to konieczne – odpowiedniej odzieży ostrzegawczej. Jest ona jednym z rodzajów środków ochrony indywidualnej.

Odzież ostrzegawcza służy do wizualnego sygnalizowania obecności jej użytkownika w miejscu i sytuacjach mogących stwarzać potencjalne zagrożenia jego życia oraz zdrowia. Sygnalizowanie to musi być skuteczne o każdej porze dnia i nocy, w ciemności – przy oświetleniu na przykład światłami pojazdu, latarek lub reflektorów, a także przy oświetleniu światłami ulicznymi, na przykład na drogach miejskich.

Należy stosować ją wszędzie tam, gdzie istnieją zagrożenia zderzenia pracownika z przemieszczającymi się maszynami lub transportowanymi przedmiotami (np. na drodze w pobliżu przejeżdżających pojazdów, w ciemnej hali, w pobliżu poruszających się maszyn).

Tego typu zagrożenia występują między innymi na kolei. Przejeżdżające pociągi, manewrujące lokomotywy i składy wagonów stanowią poważne zagrożenie pracujących na torach i w ich pobliżu osób. Podobne zagrożenia dotyczą pracowników służb miejskich remontujących drogi, wodociągi czy pracowników energetyki naprawiających linie wysokiego napięcia w pobliżu dróg.

Wskazane jest również stosowanie odzieży ostrzegawczej przez pracowników pracujących podczas załadunku pojazdów, w pobliżu wózków widłowych oraz przez obsługujących suwnice itp.

Warto także, aby odzież ostrzegawczą stosowali pracownicy wykonujący prace związane z transportem wewnątrzzakładowym, na przykład:

  • przy załadunku pojazdów,
  • w pobliżu wózków widłowych,
  • przy obsłudze suwnic.

Ubrania z elementami odblaskowymi nie gwarantują całkowitego bezpieczeństwa, jednak dzięki zapewnieniu odpowiedniej widzialności znacznie zmniejszają ryzyko wystąpienia wypadku.

Odzież ostrzegawcza wykonywana jest z materiałów tła, czyli materiałów konstrukcyjnych, i odblaskowych. Zastosowanie do konstrukcji takiej odzieży materiałów tła o ostrych, fluorescencyjnych kolorach zapewnia widzialność pracownika w dzień. Dodatkowo w celu zapewnienia widoczności pracownika w nocy (w świetle latarek, świateł pojazdów lub oświetlenia ulicznego) odzież ostrzegawcza musi być wyposażona także w pasy wykonane z materiału odblaskowego lub z materiałów o właściwościach połączonych, czyli spełniających jednocześnie funkcje materiałów tła oraz materiałów odblaskowych. Zadaniem tych materiałów jest odbijanie promieniowania w kierunku jego źródła.

Cechami charakteryzującymi materiały tła są współrzędne chromatyczności i współczynnik luminancji świetlnej. Decydują one o barwie materiału. Parametrem charakteryzującym właściwości fotometryczne materiałów odblaskowych jest gęstość powierzchniowa odblasku. To właśnie wielkość tego parametru wpływa na zdolność tych materiałów do odbijania światła.

 

Warto wiedzieć, że zasada działania materiałów odblaskowych polega na odbijaniu światła w kierunku padającego na nie źródła światła (podobnie jak w przypadku lustra). Oznacza to, że osoba oświetlona światłami reflektorów jest najlepiej widoczna przez kierowcę oświetlającego ją pojazdu.

W zależności od gęstości powierzchniowej odblasku materiały odblaskowe zaliczane są do dwóch klas. Te z klasy I charakteryzują się mniejszą skutecznością. Natomiast materiały z klasy II – znacznie wyższą skutecznością, zapewniając lepszą widzialność pracownika.

Osobną grupę stanowią tzw. materiały o właściwościach połączonych, spełniające wymagania określone jednocześnie dla materiałów tła (tych widzialnych w dzień) i odblaskowych (zapewniających widoczność użytkownika w nocy).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24292 )
Array ( [docId] => 24292 )