Podręczny sprzęt gaśniczy również należy konserwować

Data: 23-09-2013 r.

Urządzenia ppoż.(np. hydranty wewnętrzne) oraz gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym, a także czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń ppoż. i gaśnic, dokumentacji techniczno-ruchowej i instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń ppoż. oraz gaśnic powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Najwięksi polscy producenci gaśnic ustalili, że:
  • pierwszy przegląd gaśnic powinien nastąpić przed upływem 12 miesięcy od daty ich produkcji,
  • drugi i następne przeglądy powinny być przeprowadzane co 6 miesięcy – licząc od daty pierwszego przeglądu,
  • w uzasadnionych przypadkach, które mogą mieć wpływ na pogorszenie stanu technicznego, a tym samym skuteczności gaśniczej gaśnic (np. w przemyśle chemicznym, gospodarce morskiej, górnictwie, w obiektach o szczególnym zagrożeniu pożarowym, przy niekorzystnych warunkach pogodowych), terminy przeglądów mogą być skrócone (decyzję o skróceniu podejmuje administrator danego obiektu).

Ustaleń tych należy przestrzegać, traktując je jako podstawową zasadę bezpieczeństwa i element polityki danej firmy w zakresie ochrony ppoż. Zapewni to wymaganą sprawność podręcznego sprzętu gaśniczego na wypadek pożaru, czyli realnie podniesie poziomu bezpieczeństwa w firmie.

Najwięksi polscy producenci gaśnic uzgodnili także warunki i zasady udzielania autoryzacji firmom konserwującym podręczny sprzęt gaśniczy oraz ustalili wspólny wzór nalepek kontrolnych potwierdzających sprawność takiego sprzętu.Jerzy Żurek
, starszy brygadier pożarnictwa w stanie spoczynku, wieloletni pracownik Warszawskiej Straży Pożarnej, były naczelnik Wydziału w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Zobacz także:

bezpieczeństwo pożarowe, sprzęt gaśniczy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24303 )
Array ( [docId] => 24303 )