Szkolenie BHP dla pracodawców nie uprawnia do prowadzenia instruktażu

Kategoria: Szkolenie BHP
Autor: Jan M. Pióro
Data: 03-04-2014 r.

Samo ukończenie szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla pracodawców nie uprawnia pracodawcy do samodzielnego przeprowadzania instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego.

Instruktaż ogólny

Krąg uprawnionych do przeprowadzania instruktażu ogólnego określony w § 10 ust. 2 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy obejmuje pracodawcę. Zgodnie jednak z wymienionym przepisem do przeprowadzania instruktażu ogólnego jest uprawniony tylko taki pracodawca, który łącznie spełnia następujące warunki:

  • samodzielnie wykonuje zadania służby bhp. Taka możliwość zachodzi wyłącznie wtedy, gdy pracodawca zatrudnia do 10 pracowników albo zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
  • posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp pracodawców wykonujących zadania służby bhp.

Instruktaż stanowiskowy

 

Nieco łagodniejszemu ograniczeniu podlega możliwość samodzielnego przeprowadzania przez pracodawcę szkolenia stanowiskowego pracowników podlegających takiemu szkoleniu. Pracodawca, który zamierza samodzielnie przeprowadzać instruktaż stanowiskowy, musi spełniać łącznie następujące warunki:

  • posiadać odpowiednie (dla danego stanowiska pracy) kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
  • legitymować się aktualnym zaświadczeniem o odbyciu szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, w którego programie uwzględniono metody prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Jeżeli inspektor pracy stwierdzi, że szkolenie przeprowadził pracodawca niespełniający wymagań określonych wymienionymi przepisami, uzna to za niedopełnienie obowiązku przestrzegania przepisów i zasad bhp ze wszystkimi konsekwencjami dla pracodawcy. Chodzi tu o obowiązek polegający na dopuszczeniu pracownika do pracy po odbyciu wymaganych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jan Pióro, specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34581 )
Array ( [docId] => 34581 )