Szkolenie okresowe BHP prowadzone w ramach zajęć dodatkowych

Kategoria: Szkolenie BHP
Autor: Tomasz Zwolak
Data: 25-04-2014 r.

Pracownik służby BHP wykonujący pracę w zakładzie pracy zatrudniającym powyżej 600 pracowników może prowadzić szkolenia okresowe bhp poza normalnym czasem pracy i nie jest do tego konieczne posiadanie uprawnień pedagogicznych.

Przede wszystkim należy wskazać, że służba bhp w zakładzie pracy pełni funkcje doradcze i kontrolne. Wyczerpujący zakres działań oraz uprawnień tej służby został wskazany w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 109, poz. 704 ze zm.). Zgodnie z nim do zadań służby bhp należy m.in.:

  1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
  2. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,  
  3. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,  
  4. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,  
  5. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji.

Zakres działania służby bhp obejmuje więc w szczególności współdziałanie z właściwymi komórkami organizacyjnymi albo osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zagwarantowania odpowiedniego poziomu szkolenia w dziedzinie bhp. Natomiast zakres działania tej służby nie obejmuje prowadzenia szkoleń w dziedzinie bhp. Mając na uwadze, że służba bhp nie może być obciążana innymi zadaniami niż wskazane w przepisach prawa, jej pracownicy nie powinni prowadzić szkoleń w dziedzinie bhp.

Jednak pracownik służby bhp może prowadzić szkolenia okresowe w zakresie bhp, poza normalnym czasem pracy, jako zajęcie dodatkowe, wykonywane na podstawie umowy prawa cywilnego, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegającej w szczególności na prowadzeniu szkoleń z zakresu bhp.

Tomasz Zwolak, prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34745 )
Array ( [docId] => 34745 )