Bezpieczeństwo w zakładzie kosmetycznym

Kategoria: Warunki pracy
Data: 09-08-2013 r.

Zakładem kosmetycznym jest zakład świadczący usługi w zakresie regeneracji, pielęgnacji i upiększania ciała. Planując lokalizację zakładu kosmetycznego, należy mieć na uwadze, że powinien się on znajdować w odrębnym budynku lub lokalu. Może też stanowić ich wyodrębnioną część.

Wejście do zakładu kosmetycznego stanowiącego wyodrębnioną część budynku lub lokalu może być wspólne dla wszystkich jego użytkowników i prowadzić z dróg komunikacji ogólnej. Nie może prowadzić przez pomieszczenia, w których nie są świadczone usługi.

Pomieszczenia


W zakładzie kosmetycznym należy wydzielić:
 • pomieszczenia, w których są świadczone usługi,
 • szatnię i poczekalnię dla osób korzystających z usług,
 • pomieszczenia higienicznosanitarne dla osób korzystających z usług i pracowników,
 • pomieszczenie lub miejsce do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości,
 • pomieszczenie lub szafy do przechowywania preparatów kosmetycznych oraz czystej i brudnej bielizny,
 • miejsce na pojemniki, w których są gromadzone odpady.
Pomieszczenia w zakładzie kosmetycznym, w których będą świadczone usługi, powinny mieć powierzchnię umożliwiającą rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie stanowiących jego wyposażenie urządzeń oraz sprzętu.
Natomiast pomieszczenia pracy, gdzie wykonywane są zabiegi kosmetyczne, mają zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz spełniać wymogi, które dalej omawiamy.


Światło


Na każdym stanowisku pracy w zakładzie kosmetycznym musi być zapewnione oświetlenie dzienne i elektryczne, o natężeniu odpowiednim do rodzaju wykonywanej pracy oraz wymaganej w niej dokładności.
Gdy warunki lokalne nie pozwalają na zapewnienie oświetlenia dziennego, a rodzaj wykonywanej pracy umożliwia używanie oświetlenia elektrycznego, za zgodą właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (działającego w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy) można stosować tylko oświetlenie elektryczne.

Temperatura i wentylacja


Temperatura w pomieszczeniach pracy
lekkiej – do takiej pracy zaliczają się prace w zakładzie kosmetycznym – nie może być niższa niż 18°C.
Powinna być w nich także zapewniona wymiana powietrza wynikająca z:
 • potrzeb użytkowych i funkcji pomieszczeń,
 • bilansu ciepła i wilgotności,
 • zanieczyszczeń stałych i gazowych.
Jeżeli w pomieszczeniach pracy wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia, musi być zapewniona taka wymiana powietrza, aby nie były przekraczane wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń tych substancji.
W przypadku wentylacji w budynkach użyteczności publicznej oraz pomieszczeniach stałego i czasowego pobytu ludzi, w których zabronione jest palenie tytoniu, wymiana powietrza powinna wynosić 20 m3/godz. (pod warunkiem że w danym budynku lub pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia).

Przeglądy


Niektóre lakiery i rozpuszczalniki stosowane w zakładach kosmetycznych emitują do atmosfery otaczającej pracownika zapachy mogące powodować uciążliwość pracy.
Sposobem na ograniczanie takiej uciążliwości jest stosowanie sprawnej, poddawanej cyklicznym przeglądom wentylacji pomieszczeń.
Minimalną częstotliwość przeglądów przewodów wentylacji ustalono na nie rzadziej niż raz w roku.
Pozostałe wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy pomieszczeń pracy zakładów kosmetycznych to:
 • zapewnienie zabezpieczeń przed wilgocią – prawidłowa wilgotność powietrza w pomieszczeniu zawiera się w przedziale od 40 do 65%, przy temperaturze nie niższej niż 18°C,
 • zagwarantowanie ochrony przed niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem,
 • wyposażenie i urządzenie, które zabezpieczy pracowników przed uciążliwościami wynikającymi z procesu pracy – dotyczy to głównie uciążliwości powodowanej zapachami stosowanych preparatów kosmetycznych.

Stanowiska pracy


Stanowiska pracy w pomieszczeniach pracy stałej powinny być tak rozmieszczone i urządzone, aby na każdego zatrudnionego na danym stanowisku pracownika przypadało co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz 2 m2 wolnej powierzchni podłogi (niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.).
Ściany przy umywalkach i zlewach w pomieszczeniach, w których świadczone są usługi, pokrywa się do wysokości co najmniej 1,6 m materiałem:
 • nienasiąkliwym,
 • łatwo zmywalnym,
 • odpornym na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych.
W jednostanowiskowym zakładzie kosmetycznym powinno być zapewnione miejsce do:
 • spożywania posiłków przez zatrudnioną osobę,
 • przechowywania odzieży.
Miejsca takie mogą znajdować się w wydzielonej części pomieszczenia, w którym świadczone są usługi.


Waldemar Krupa
, główny specjalista ds. bhp, specjalista ds. ochrony ppoż. w firmie doradztwa w zakresie prawa i ochrony pracy SEKA S.A.
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24389 )
Array ( [docId] => 24389 )