Praca na rusztowaniu jest pracą szczególnie niebezpieczną

Kategoria: Warunki pracy
Data: 03-02-2014 r.

Definiowanie pracy, jako praca szczególnie niebezpieczna, nie zależy od rodzaju rusztowania, ale od zagrożeń wynikających z pracy na wysokości i możliwości zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości pracowników na nim przebywających w związku z wykonywaną pracą.

Mimo, że do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:

 1. osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi;

 2. wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości,

to należy zdawać sobie sprawę z tego, że praca na rusztowaniach należy do prac, przy których ryzyko wypadkowe jest większe niż przy innych pracach, o czym świadczy coroczna liczba i ciężkość zaistniałych wypadków.

Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące prac na rusztowaniach określają, że:

 • na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których w związku z wykonywaną pracą mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady składające się z poręczy ochronnych umieszczonych na wysokości co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej 0,15 m. Pomiędzy poręczą i krawężnikiem powinna być umieszczona w połowie wysokości poprzeczka lub przestrzeń ta powinna być wypełniona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie osób;

 • jeżeli ze względu na rodzaj i warunki wykonywania prac na wysokości zastosowanie balustrad, o których mowa w punkcie powyżej, jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy.

  Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób niezmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi.

  Podobne wymagania zawiera rozporządzenie w sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych.

  Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, o których mowa w § 15 ust. 2 (czyli balustrady składające się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m, a wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości), siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa.

  Natomiast wymagania dla rusztowań określone są w § 8c i § 8d rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

  Podsumowanie:

  • prace na rusztowaniach są pracami szczególnie niebezpiecznymi i właśnie z tego względu wymagają spełnienia wszystkich wymagań bezpieczeństwa określonych w ww. przepisach dotyczących tak rusztowań jaki i osób prace wykonujących, oraz osób mogących znaleźć się w pobliżu rusztowania,
  • prace na rusztowaniach (jak każde inne) wymagają dokonania oceny ryzyka zawodowego dla konkretnych miejsc ich wykonywania, z której będą wynikać zagrożenia i sposoby im zapobiegania. Na podstawie oceny ryzyka i zgodnie z zapisem § 81 rozporządzenia w sprawie ogólnych zasad bhp pracodawca określa i zapewnia spełnienie szczegółowych wymagań bhp. Zapewnia również opracowanie instrukcji montażu i odbioru rusztowań oraz instrukcji prac na rusztowaniach z opisem wymaganych warunków bhp.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

  pobierz

  Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

  pobierz

  5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

  pobierz

  Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 33151 )
  Array ( [docId] => 33151 )