Proces oceny ryzyka zawodowego w firmie

Kategoria: Warunki pracy
Data: 23-08-2013 r.

Specjalista ds. bhp w zakładzie jest osobą o odpowiednich kompetencjach do zorganizowania i nadzorowania oceny ryzyka zawodowego. Proces ten musi przebiegać sprawnie, a ocena musi być rzetelna. Aby sprostać tym wymaganiom, należy prawidłowo go zorganizować.

Należy przy tym uwzględnić:

 
 • złożoność procedury,
 • konieczność zebrania informacji ze wszystkich komórek organizacyjnych firmy,
 • konieczność zapewnienia środków technicznych i organizacyjnych,
 • czas poświęcony na dokonanie oceny i sporządzenie dokumentacji,

trzeba przygotować odpowiednie polecenie szefa firmy powołujące zespół do oceny ryzyka i zobowiązujące kompetentne osoby do pracy w tym zespole.

Kto powinien oceniać ryzyko zawodowe

W małej firmie oceny ryzyka zawodowego dokona specjalista ds. bhp lub sam pracodawca (najlepiej, jeżeli dokonają tego wspólnie). W firmie, której profil produkcji jest usystematyzowany i nie stwarza poważnych zagrożeń, wystarczy jeden zespół do oceny ryzyka zawodowego. Natomiast w wielowydziałowym zakładzie pracy, o różnorodnym profilu produkcji lub stosującym różne technologie, tym bardziej takie, które stwarzają albo mogą stwarzać wiele zagrożeń zawodowych, wskazane jest zorganizowanie zespołów wydziałowych i zespołu zakładowego.

Co powinno określać polecenie pracodawcy o przeprowadzeniu oceny ryzyka zawodowego

Polecenie pracodawcy o przeprowadzeniu oceny ryzyka zawodowego w firmie powinno określać:

 • odpowiedzialność za dokonanie oceny ryzyka zawodowego,
 • osoby do pracy w zespołach do oceny ryzyka,
 • osoby do przeszkolenia w tematyce oceny ryzyka,
 • osobę odpowiedzialną za opracowanie dokumentacji ryzyka i jej przechowywanie,
 • sposób zapoznania pracowników z ryzykiem zawodowym,
 • sytuacje, w jakich należy dokonywać weryfikacji oceny ryzyka zawodowego i ich częstotliwość,
 • termin dokonania oceny ryzyka zawodowego w firmie.

Kto i w jaki sposób określa metodę oceny ryzyka zawodowego

Daną metodę oceny ryzyka zawodowego określa jej wykonawca odpowiednio do:

 • charakteru i złożoności procesów pracy,
 • stopnia nasilenia zagrożeń,
 • rodzaju zagrożeń.

Kryteria akceptowalności ryzyka zaproponowane przez wykonawcę powinien zaakceptować i zatwierdzić pracodawca.

Agnieszka Świeboda


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24401 )
Array ( [docId] => 24401 )