Ocena ryzyka zawodowego zranienia ostrym narzędziem

Kategoria: Dokumentacja BHP
Data: 03-07-2013 r.

Od 27 czerwca 2013 r. w podmiotach wykonujących działalność leczniczą dokonuje się także oceny ryzyka zawodowego zranienia ostrym narzędziem i przeniesienia zakażenia w wyniku ekspozycji na krew lub inny potencjalnie zakaźny materiał biologiczny na danym stanowisku pracy.

Ostrymi narzędziami są wyroby medyczne, które służą do cięcia lub kłucia i mogą być przyczyną zranienia bądź przeniesienia zakażenia.

Pracownicy

Nowe przepisy odnoszą się do pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą, przez których należy także rozumieć:

 • osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy,
 • doktorantów, studentów i uczniów niebędących pracownikami,
 • wolontariuszy,
 • osoby prowadzące pod nadzorem pracodawcy lub w miejscu przez niego wyznaczonym działalność gospodarczą na własny rachunek.

Aby chronić pracowników przed zranieniami ostrymi narzędziami, pracodawca musi stosować wszelkie dostępne środki eliminujące lub ograniczające stopień narażenia na takie zranienia.

Ocena ryzyka zawodowego

W pierwszej kolejności musi jednak dokonać oceny ryzyka zawodowego zranienia ostrym narzędziem i przeniesienia zakażenia w wyniku ekspozycji na krew lub inny potencjalnie zakaźny materiał biologiczny na danym stanowisku pracy, uwzględniając przede wszystkim:

 • klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia z 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. nr 81, poz. 716 ze zm.), a także zagrożenia życia i zdrowia spowodowane chorobami, które mogą wystąpić w wyniku zakażenia oraz ewentualnego oddziaływania toksycznego lub alergizującego,
 • stan zdrowia pracownika, w szczególności jego choroby przewlekłe,
 • narażenie, w tym jego rodzaj, stopień i czas trwania,
 • czynności, podczas których może dojść do narażenia,
 • rodzaje wykorzystywanych do świadczeń zdrowotnych ostrych narzędzi, warunki i sposób organizacji pracy, kwalifikacje załogi oraz czynniki psychospołeczne i inne związane ze środowiskiem pracy,
 • decyzje, wystąpienia oraz zalecenia pokontrolne organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy (np. Państwowej Inspekcji Pracy).

Należy mieć na uwadze, że taką ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się:

 • okresowo – co najmniej raz na 2 lata,
 • w każdej sytuacji zmian na stanowisku pracy, które mają lub potencjalnie mogą mieć znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pracownika.
Uwzględnia się przy tym aktualną wiedzę:
 • medyczną,
 • techniczną,
 • dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy,

jak również wyniki prac naukowo-badawczych mających na celu eliminację lub ograniczenie przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24270 )
Array ( [docId] => 24270 )