System zarządzania bhp sposobem na  korzyści ekonomiczne dla firmy

Kategoria: Warunki pracy
Data: 22-07-2013 r.

Najważniejsze wydatki na bhp są często traktowane jako skutek obowiązku pracodawcy dotyczącego spełnienia  wymagań przepisów bez analizy ich wyników przekładających się na rzeczywistą poprawę warunków pracy i dalej na poprawę efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa. 

Wydaje się i praktyka to potwierdza, że w wielu firmach nie prowadzi się rzetelnej ewidencji kosztów bhp i przeprowadzania ich analizy albo z braku wiedzy na ten temat albo tylko z niechęci do dodatkowego zajęcia.


W niewielu zakładach pracy, nawet posiadających certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy , nie liczy się ekonomicznych aspektów jego wprowadzenia, w tym zysków lub ograniczenia strat, a jeżeli się liczy to przeważnie koszty związane z wprowadzeniem i funkcjonowaniem systemu.
Faktem jest, że jeżeli obliczanie stałych wydatków na bhp jest sprawą niezbyt skomplikowaną to wyliczenie ekonomicznych korzyści jest już stosunkowo trudne.
Wiele zakładów posiada wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, inni nie lecz ich szefowie zastanawiają się nad jego wprowadzeniem, ale są i takie firmy, których kierownictwo uważa, że system jedynie dodatkowo obciąży kadrę kierowniczą i służbę bhp nowymi obowiązkami a w rzeczywistości niewiele zmieni w przedsiębiorstwie.

Funkcjonuje bowiem dość powszechne przekonanie, że zapewnienie pracownikom ochrony zdrowia zgodnej z wymaganiami obowiązujących przepisów i poprawa warunków pracy oznacza dla firmy przede wszystkim dodatkowe nakłady finansowe i nie daje mierzalnych korzyści. Ponoszone przez przedsiębiorstwo koszty działań profilaktycznych utożsamiane są przede wszystkim z korzyściami dla pracowników – praca bezpieczniejsza i wykonywana w lepszych warunkach.


Korzyści z wprowadzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy można podzielić na:
 • niematerialne, takie jak:
  • obniżenie wskaźników częstotliwości i ciężkości wypadków przy pracy,
  • zmniejszenie stwierdzonych chorób zawodowych,
  • spadek uciążliwości pracy,
  • poprawa ergonomii na stanowiskach pracy,
  • redukcję liczby zatrudnionych w warunkach niebezpiecznych czy uciążliwych,
  • podniesienie świadomości pracowników w zakresie bhp – poprawa kultury bezpieczeństwa pracy,
  • szerokie zaangażowanie kadry i pracowników w sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • skuteczniejsze szkolenia w zakresie bhp,
  • mniejsze problemy podczas kontroli PIP, PIS, PSP, UDT, nadzoru budowlanego itd. przez udowodnienie stosowania i spełnianie międzynarodowych standardów BHP
 • materialne, w których mieszczą się:
  • ograniczenie kosztów spowodowanych wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi,
  • zmniejszenie kosztów spowodowanych absencją chorobową pracowników,
  • optymalizację kosztów związanych z zapewnieniem minimalnych, prawnych wymagań bhp, w tym kosztów zapewnienia środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
  • usprawnienie nakładów na działania dla poprawy warunków bhp,
  • stosowanie działań zapobiegawczych w miejsce usuwania skutków wypadków,
  • poprawę konkurencyjności firmy przez kreowanie wizerunku nowoczesnego, bezpiecznego przedsiębiorstwa , udowodnienie stosowania i spełnianie międzynarodowych standardów bhp.


Lesław Zieliński,
były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24371 )
Array ( [docId] => 24371 )