Pracodawcy odpowiadają także za bezpieczeństwo osób postronnych

Data: 21-11-2013 r.

Wszyscy pracodawcy ponoszą odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w swoich zakładach pracy. Pracodawca musi zadbać jednak nie tylko o swoich pracowników, ale również o bezpieczeństwo osób postronnych.

Przede wszystkim pracodawca ma chronić zdrowie oraz życie swoich pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki oraz techniki. Przy wykonywaniu bardzo wielu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej występują zagrożenia życia i zdrowia nie tylko pracowników bezpośrednio je wykonujących oraz innych zatrudnionych, ale równie często także osób postronnych (np. przy przewozie ludzi i towarów transportem kołowym czy szynowym).

Pracodawca, który prowadzi takie prace, ponosi odpowiedzialność nie tylko za stan bezpieczeństwa swoich pracowników, ale również właśnie tych osób postronnych. Jest to odpowiedzialność karna określona w Kodeksie karnym. Mianowicie:

  • osoba, która powoduje katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, a katastrofa ta zagraża życiu bądź zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10,
  • osoba, która powoduje bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8,

  • osoba, która wbrew swojemu szczególnemu obowiązkowi dopuszcza do ruchu pojazd mechaniczny lub inny w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu lądowym, wodnym bądź powietrznym, albo dopuszcza do prowadzenia takiego lub innego pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania bądź ruchu przez osobę w stanie nietrzeźwości, będącą pod wpływem środka odurzającego albo niemającą wymaganych uprawnień, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24478 )
Array ( [docId] => 24478 )