Wyłączna wina pracownika w wypadku wyklucza przyznanie zasiłku chorobowego

Data: 10-02-2014 r.

Jeżeli wypadek przy pracy nastąpił z wyłącznej winy pracownika (rażące niedbalstwo) to ubezpieczonemu nie przysługuje ani zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru ani jednorazowe odszkodowanie.

Za okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu choroby będącej następstwem doznanego urazu ubezpieczonemu przysługują świadczenia z tytułu ubezpieczenia społecznego w razie choroby, w szczególności zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy wymiaru, a za okres pobytu w szpitalu 70% podstawy wymiaru.

 

Zdarzenie wypadkowe zaistniałe w związku z pracą nawet wtedy, gdy uznano, iż nastąpiło z wyłącznej winy poszkodowanego podlega zakwalifikowaniu jako wypadek przy pracy.

Odrębnym zagadnieniem jest kwestia przysługiwania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

Stosownie do przepisów świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują, gdy wyłączną przyczyną wypadków było udowodnione naruszenie przez ubezpieczonego przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Pracodawca jest uprawniony odmówić przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego w przypadku nieuznania w protokole powypadkowym zdarzenia za wypadek przy pracy w rozumieniu ustawy wypadkowej ale nie świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33809 )
Array ( [docId] => 33809 )