Wypadek pracownika służby bhp - skład zespołu powypadkowego

Data: 26-09-2013 r.

W skład zespołu powypadkowego wchodzi pracownik służby bhp oraz społeczny inspektor pracy. Może się jednak zdarzyć sytuacja, że poszkodowanym w wypadku przy pracy jest pracownik służby bhp, zatrudniony na jednoosobowym samodzielnym stanowisku inspektora bhp. Wtedy pracodawca może do zespołu powypadkowego powołać specjalistę ds. bhp spoza zakładu pracy.

Skład zespołu powypadkowego określa rozporządzenie w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Zgodnie z jego zapisami okoliczności i przyczyny wypadku ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby bhp oraz społeczny inspektor pracy.

 

U pracodawcy, który nie ma obowiązku tworzenia służby bhp, w skład zespołu powypadkowego zamiast pracownika służby bhp wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp, albo specjalista spoza zakładu pracy.

Jeżeli pracodawca nie może dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym, określonym powyżej, ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników, okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy.

Przytoczone zapisy nie odnoszą się wprost do sytuacji, gdy wypadkowi uległ pracownik zatrudniony w jednoosobowej komórce bhp w zakładzie zatrudniającym powyżej 100 pracowników.

Dlatego należy w tym miejscu przypomnieć, że pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

Udział w pracach zespołu powypadkowego jest jednym z zadań służby bhp, czyli powinien być realizowany przez osobę kompetentną, a to oznacza, że członkiem zespołu powinna być osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne dla pracownika służby bhp.

Jeżeli w zakładzie nie ma drugiej osoby posiadającej kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby bhp, to należy powołać zespół w składzie:

  • specjalista ds. bhp spoza zakładu pracy,
  • społeczny inspektor pracy, a jeżeli w zakładzie nie działa społeczna inspekcja pracy, to przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bhp.


Lesław Zieliński
, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24471 )
Array ( [docId] => 24471 )