W rejestrze wypadków musi być wpisana data przekazania wniosku do ZUS

Data: 12-09-2013 r.

Pracodawca prowadzi rejestr wypadków przy pracy na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych, który zawiera m.in. datę przekazania do ZUS wniosku o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy. Niewpisanie tej daty jest uchybieniem formalnym.

Z tytułu wypadku przy pracy ubezpieczonemu przysługuje jednorazowe odszkodowanie, gdy wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Jednorazowe odszkodowanie wypłaca się na wniosek poszkodowanego.

 

W razie złożenia wniosku przez poszkodowanego pracodawca jest obowiązany przekazać do ZUS dokumentację powypadkową oraz inne dokumenty.

Procedura przyznania jednorazowego odszkodowania wymaga:

  • złożenia przez poszkodowanego w wypadku przy pracy, do płatnika składek (pracodawcy), wniosku o jednorazowe odszkodowanie;
  • skompletowania przez płatnika składek (pracodawcę) dokumentacji niezbędnej do ustalenia uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy;
  • przekazania wniosku wraz ze skompletowaną dokumentacją (po zakończeniu leczenia i rehabilitacji przez ubezpieczonego) przez płatnika składek (pracodawcę) do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego – w celu skierowania ubezpieczonego na badanie w celu ustalenia oceny uszczerbku na zdrowiu.

Brak daty przekazania do ZUS wniosku pracownika wraz z skompletowaną przez płatnika składek dokumentacją sugeruje, iż poszkodowany w wypadku przy pracy pracownik nie złożył stosownego wniosku.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24465 )
Array ( [docId] => 24465 )