ZUS nie ma uprawnień do nieuznawania wypadków przy pracy

Data: 22-08-2013 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może odmówić przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, ale nie może nie uznać zdarzenia za wypadek przy pracy. To pracodawca, zatwierdzając protokół powypadkowy, uznaje lub nie dane zdarzenie jako wypadek przy pracy.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy powołany przez pracodawcę zespół powypadkowy dokonuje prawnej kwalifikacji wypadku przy pracy w protokole powypadkowym, a jego zatwierdzenia dokonuje pracodawca, co jest tożsame z uznaniem lub nieuznaniem danego zdarzenia za wypadek przy pracy. Natomiast ZUS zgodnie z ustawą z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ma prawo odmowy przyznania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego w przypadku:

  • nieprzedstawienia protokołu powypadkowego lub karty wypadku,
  • nieuznania w protokole powypadkowym lub karcie wypadku zdarzenia za wypadek przy pracy,
  • gdy protokół powypadkowy lub karta wypadku zawierają stwierdzenia bezpodstawne.

Odmowa przyznania świadczeń z tytułu wypadku przy pracy nie oznacza nieuznania danego zdarzenia za wypadek przy pracy. ZUS nie ma uprawnień do nieuznawania wypadków przy pracy, a odmowa przyznania świadczeń następuje w drodze decyzji ZUS, od której ubezpieczonemu przysługuje prawo odwołania się. Zatem mając powyższe na uwadze, pracodawca nadal ma obowiązek prowadzić dokumentacje związaną z wypadkiem przy pracy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24462 )
Array ( [docId] => 24462 )