Wypadki przy pracy to koszt dla całego społeczeństwa

Data: 22-07-2013 r.

Koszty wypadków przy pracy stanowią jeden z podstawowych składników wydatków bhp w zakładzie pracy obejmujące także m.in.: składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe ZUS, koszty chorób zawodowych, koszty wynikające z pracy w warunkach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia oraz koszty profilaktyki.

Wypadki przy pracy mają znaczny wymiar ekonomiczny dla:

  • zakładów pracy,
  • osób poszkodowanych oraz ich rodzin, a także
  • całego społeczeństwa.

Ich nakłady są znaczną stratą w odniesieniu do Produktu Krajowego Brutto zarówno w Polsce, jak i w przodujących cywilizacyjnie innych krajach Unii Europejskiej. Dla poszkodowanego wypadek skutkujący czasową lub trwałą niezdolnością do pracy powoduje:
  • zmniejszenie dochodów,
  • koszty związane z transportem do lekarza, szpitala, z leczeniem oraz kupnem lekarstw.

Wprawdzie osoby poszkodowane lub członkowie ich rodzin otrzymują świadczenia pieniężne i rzeczowe od:
  • swoich pracodawców,
  • instytucji ubezpieczeń społecznych lub
  • ze strony państwa

to jednak nie pokrywają one wszystkich strat spowodowanych wypadkiem przy pracy.

Skutek danego wypadku przy pracy polegający na absencji chorobowej, niższej wydajności i jakości wykonywanej pracy powoduje dla zakładu pracy zaburzenia toku produkcji. To zaś podnosi jej koszt i nadwyręża wizerunek. Znaczna część kosztów wypadków ponoszona jest przez całe społeczeństwo. Są to nakłady, które w toku ewolucji systemów socjalnych różnych państw przenoszono z poszkodowanych i pracodawców na resztę społeczeństwa.

Są one zatem w dużym stopniu kosztami ukrytymi, a w związku z tym najmniej uświadamianymi sobie przez społeczeństwo. Należą do nich głównie różne usługi sektora publicznego, takie jak usługi publicznej służby zdrowia. Większość przedsiębiorstw niestety nie prowadzi analiz ekonomicznych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy dostrzegają często wyłącznie koszty związane z koniecznością zapewnienia pracownikom ochrony odpowiadającej wymaganiom przepisów. Nie zauważają jednak tych związanych z nieodpowiednim stanem bhp w zakładzie pracy, który powoduje zwiększone nakłady funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Podstawowym elementem takich analiz jest obliczanie kosztów wydarzeń wypadkowych.

dr Jan Rzepecki, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24458 )
Array ( [docId] => 24458 )