Zgłoszenie wypadku przy pracy to obowiązek pracowniczy

Autor: Sebastian Kryczka
Data: 14-08-2020 r.

Co ma zrobić pracodawca jeżeli pracownik nie zgłasza wypadku przy pracy?

W sytuacji gdy pracownik nie zgłasza wypadku przy pracy, a pracodawca z innego źródła ma wiedzę o zdarzeniu, powinien powołać zespół powypadkowy ze wszystkimi tego konsekwencjami. Należy również pouczyć pracownika, że zgłaszanie wypadków jest jego prawnym obowiązkiem pracowniczym. W sytuacji gdy pracownik nie poinformuje o wypadku, mając taką możliwość, pracodawca ma prawo nałożyć na niego karę porządkową w związku z nieprzestrzeganiem przez zatrudnionego przepisów bhp.

 

Wypadek przy pracy

Każdy rodzaj pracy niezależnie od zagrożeń występujących w towarzyszącym jej środowisku pracy wiąże się z ryzykiem wystąpienia wypadku przy pracy. Wypadek taki jest zdarzeniem szczególnym, ponieważ kwalifikacja zdarzenia w kategoriach wypadku przy pacy wymaga aby spełniało ono kryteria składające się na definicję wypadku przy pracy.

Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie:

  1. nagłe

  2. wywołane przyczyną zewnętrzną

  3. powodujące uraz lub śmierć,

  4. które nastąpiło w związku z pracą

(art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

Prawny obowiązek zawiadomienia o wypadku przy pracy

Z przepisów rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy wynika, iż pracownik który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.

Nie zawsze jednak pracownik jest zainteresowany zgłoszeniem zdarzenia. Może się bowiem okazać, że do zdarzenia doszło w związku z:

  • rażącym niedbalstwem pracownika,

  • naruszeniem podstawowych i elementarnych zasad i przepisów bhp

– co może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

W sytuacji gdy pracownik, który uległ wypadkowi nie zgłasza zdarzenia pracodawcy lub bezpośredniemu przełożonemu, pracodawca, który posiada wiedzę o wypadku z innego źródła np. z informacji od współpracownika poszkodowanego czy z zapisu monitoringu wizyjnego, powinien powołać zespół powypadkowy ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z procedury powypadkowej.

Ważne
Jednocześnie pracodawca ma prawo zobowiązać poszkodowanego pracownika do współpracy w ramach prowadzonego postępowania powypadkowego, w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn zdarzenia. Jest to bowiem obowiązkiem pracowniczym poszkodowanego.

Konsekwencje nie zawiadomienia o wypadku

Ponieważ zgłoszenie wypadku jest nie tyle prawem a obowiązkiem poszkodowanego, pracodawca jak najbardziej ma możliwość wyciągnięcia konsekwencji na drodze służbowej - stosując przepisy o pracowniczej odpowiedzialności porządkowej. Zaniechanie zgłoszenia wypadku stanowi bowiem naruszenie przepisów z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy. Sytuacja taka może być więc powodem nałożenia na pracownika kary porządkowej.

Podstawa prawna:

  • § 2, § 3, § 4, § 7- § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. z 2009 r. nr 105, poz. 870);

  • art. 3 ustawy z 30 październik 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Prawnik, ekspert prawa pracy oraz kontroli jego przestrzegania

Sebastian Kryczka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41194 )
Array ( [docId] => 41194 )