Jak przedstawiciele banków oceniają koniunkturę - wskaźnik PENGAB

Kategoria: Giełda
Autor: Pączkowski Krzysztof
Data: 09-08-2012 r.

Aby uzyskać prognozy odnoszące się do przyszłej kondycji sektora bankowego, ale także zależnej bezpośrednio od świata finansów sytuacji ekonomicznej w kraju, często stosowany jest indeks PENGAB. Dzięki jego konstrukcji – opartej na badaniach ankietowych – możemy poznać nastawienie bankowców do potencjału oraz możliwości rozwoju w sferze finansów i gospodarki.

PENGAB jest ważnym wskaźnikiem publikowanym przez instytut Pentor na zlecenie i we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Do jego obliczenia służą odpowiedzi ekspertów, które – w ramach ankiety – są zbierane co miesiąc w dwustu placówkach bankowych na terenie całej Polski.

Dzięki temu mamy możliwość poznania opinii bankowców nie tylko w odniesieniu do samego sektora, który reprezentują, ale także powiązanych z nimi przedsiębiorstw i gospodarstw domowych, które bezpośrednio korzystają z ich usług.

W ostatnim badaniu, z lipca 2012 roku, PENGAB obniżył się o 2,8 pkt. do poziomu 20,4 pkt. Największą wartość wskaźnik ustanowił we wrześniu 1997 roku (52,6 pkt.). Z kolei jego najniższy poziom został odnotowany w lutym 2003 roku (9,7 pkt.).

Wśród zdecydowanie najważniejszych elementów, które są brane pod uwagę w trakcie badania ankietowego, czołowe miejsce zajmują pytania dotyczące przyszłego stanu kredytów i depozytów (zarówno złotowych, jak i denominowanych w walucie obcej) oraz ich oprocentowania.

W prowadzonym badaniu eksperci muszą się również odnieść do rynkowego popytu na instrumenty finansowe, jak np. akcje, czy też obligacje, ale również zdiagnozować sytuację na rynku funduszy inwestycyjnych.

 

Oczywiście pytania odnoszą się także do kluczowych dla całej gospodarki i przepływu pieniądza elementów, takich jak: oczekiwana stopa inflacji (czyli poziom zmian cen towarów i usług na rynku) oraz możliwe wahania kursów walutowych.

Respondenci muszą zająć też stanowisko w kwestii ważnych z punktu widzenia sektora bankowego wydarzeń o charakterze gospodarczym.


Zobacz także:

Pączkowski Krzysztof

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24866 )
Array ( [docId] => 24866 )