Oprocentowanie obligacji Skarbu Państwa we wrześniu 2013

Data: 04-09-2013 r.

We wrześniowej ofercie Skarb Państwa sprzedaje 25 mln obligacji. Z czego 10 mln przypada na obligacje dwuletnie, a pozostałe papiery oferowane są w liczbie po 5 mln każdy. Zgodnie z utrzymanym trendem obligacje dwuletnie oprocentowane są na poziomie 3% w skali roku. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: trzylatki - 3,30% (zmiana raz na 6-mcy), czterolatki - 3,50% (zmiana raz na rok) oraz dziesięciolatki – 4% (zmiana raz na rok).

W przypadku papierów o oprocentowaniu zmiennym także mnożnik i marże zostały utrzymane na tym samym poziomie. Dla papierów trzyletnich, których oprocentowanie wyliczane jest raz na 6 miesięcy w oparciu o wskaźnik WIBOR 6M (czyli w oparciu o sześciomiesięczną stopę procentową pożyczek międzybankowych) i mnożnik - nadal w wysokości 1. Oznacza to, że klienci nabywają instrument o takim samym oprocentowaniu jak pożyczki międzybankowe.

 

W przypadku obligacji czteroletnich oprocentowanie ulega zmianie raz w roku, wyliczane na podstawie wskaźnika inflacji za minione 12 miesięcy podanego przez GUS oraz marży – utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla czterolatek obowiązuje w przypadku obligacji dziesięcioletnich, inna jest tylko wysokość marży, która dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wynosi 1,50%.

Przedterminowy wykup

Z punktu widzenia bezpieczeństwa finansowego nabywcy istotne jest, że możliwy jest przedterminowy wykup. Umożliwia on, w sytuacji, w której niezbędny jest natychmiastowy dopływ gotówki, zakończenie oszczędzania.

Sposób w jaki można dokonać przedterminowego wykupu określony jest każdorazowo w listach emisyjnych Ministra Finansów towarzyszących danej serii obligacji. Zasady te od dawna nie uległy zmianie, jednak warto, przed nabyciem obligacji upewnić się, na jakich warunkach możemy wystąpić o przedterminowy wykup.

Zgłoszenia przedterminowego wykupu obligacji można dokonać nie wcześniej niż jeden miesiąc po terminie ich nabycia oraz nie później niż jeden miesiąc przed terminem ich wykupu, z wyłączeniem dnia ustalenia praw do odsetek od obligacji. Ograniczenie to nie dotyczy posiadaczy obligacji dokonujących wypłaty. Do wykupu można przedstawić dowolną liczbę rządowych papierów dłużnych. Dyspozycję wcześniejszego zakończenia inwestycji możemy złożyć osobiście, lub za pomocą Internetu lub telefonu.

Ważne dla posiadaczy obligacji wyemitowanych przed majem 2012 jest dodatkowe ograniczenie jakim jest fakt iż, w przypadku tych papierów, wniosku o przedterminowy wykup nie można złożyć w okresie 1 miesiąca przed i 1 miesiąca po wypłacie odsetek.

Czas oczekiwania od momentu wezwania do przedterminowego wykupu do wypłaty środków ustalony jest na pięć dni roboczych, także w ciągu tych pięciu dni naliczane są należne nam odsetki.

Przedterminowy wykup obligacji wiąże się z kosztami. W przypadku papierów dwu-, trzy- i czteroletnich należność pomniejszana jest o kwotę 1 zł od obligacji. W przypadku obligacji dziesięcioletnich kwota ta wynosi 2 zł od obligacji.

Zakup obligacji

Obligacje Skarbu Państwa można nabyć przez telefon: dzwoniąc pod numer 801 310 210, w godzinach od 8 do 20, bądź 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy, oraz przez Internet w serwisie: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl lub poprzez konto Inteligo.

Zakupu można także dokonać w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Instytucją uprawnioną do dystrybucji obligacji skarbowych, czyli agentem sprzedaży, jest PKO Bank Polski.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24917 )
Array ( [docId] => 24917 )