Banki nie przewidują zwiększenia popytu na kredyty mieszkaniowe 

Kategoria: Kredyty
Data: 10-11-2013 r.

W III kwartale 2013 r. banki dokonały niewielkiego złagodzenia kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych. W porównaniu do wcześniejszego kwartału zmniejszył się odsetek banków deklarujących zaostrzenie kryteriów kredytowych. Coraz więcej instytucji deklaruje wzrost marż od kredytów hipotecznych.  

Według ankiety przeprowadzonej wśród banków przez Narodowy Bank Polski, większość z instytucji zadeklarowała złagodzenie polityki kredytowej w odniesieniu do kredytów mieszkaniowych. Jedynie w przypadku marż, banki zapowiadają ich wzrosty.

Banki, które zaostrzyły politykę kredytową, tłumaczyły to przede wszystkim zmianami presji konkurencyjnej (ok. 14% odpowiedzi). Jak podaje NBP, ankietowane banki odczuły wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe (ok. 13%). Około jedna czwarta banków, które udzieliły takiej odpowiedzi, określiła wzrost popytu jako znaczny. Spadek popytu stwierdziło około 24% ogółu banków, z czego niemal trzy czwarte oceniło go jako znaczny.

W opinii banków wyższy popyt na kredyty mieszkaniowe wynikał z niskich stóp procentowych oraz wzmocnienia systemu sprzedaży (m.in. szkolenia dla doradców, współpraca z pośrednikami). Odwrotny wpływ na popyt miało oczekiwanie kredytobiorców na rozpoczęcie programu Mieszkanie dla Młodych, wstrzymanie aktywnej sprzedaży kredytów mieszkaniowych oraz zakończenie kampanii marketingowych w II kwartale 2013 r.

Pojedyncze banki do czynników wspierających popyt zaliczyły dodatkowo korzystne prognozy sytuacji na rynku mieszkaniowym oraz złagodzenie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych - odpowiednio około 16% i około 10%.

W porównaniu z poprzednim kwartałem wzrósł odsetek banków, które tłumaczyły spadek popytu zmianami sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych (19%).

Warto zauważyć, że większość ankietowanych banków nie oczekuje zwiększenia popytu na kredyty mieszkaniowe w czwartym kwartale 2013. Odsetek instytucji, które uważają, że popyt na nie wzrośnie, wyniósł 18%. Niemal trzy czwarte banków nie zamierza dokonywać zaostrzenia polityki kredytowej w odniesieniu do kredytów mieszkaniowych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25069 )
Array ( [docId] => 25069 )