Firma ubezpieczeniowa nie chce wypłacić odszkodowania

Kategoria: Ubezpieczenia
Autor: Siudowska Dorota
Data: 12-04-2012 r.

Klienci firm ubezpieczeniowych często narzekają, że te zaniżają wartość odszkodowań, w nieskończoność przeciągają termin wypłaty lub w ogóle jej odmawiają. Zazwyczaj po otrzymaniu, niekorzystnej dla nas decyzji zakładu ubezpieczeń, rezygnujemy z dalszej walki, zakładając, że z bogatą i wielką firmą nie da się wygrać. Tymczasem nie należy się poddawać. Sprawdź, na czyją pomoc wówczas liczyć.

Rzecznik Ubezpieczonych

Organem powołanym specjalnie do rozpatrywania skarg z zakresu ubezpieczeń jest Rzecznik Ubezpieczonych. Każdego roku kierowanych jest do niego kilka tysięcy skarg.

Rzecznik Ubezpieczonych nie może co prawda niczego ubezpieczycielowi nakazać, ale może wystąpić do firmy ubezpieczeniowej w Twoim imieniu i zażądać wyjaśnień. Pamiętaj jednak, aby mógł on zająć się Twoją sprawą powinieneś złożyć skargę na piśmie.

Spór z towarzystwem ubezpieczeniowym możesz spróbować rozwiązać również w sądzie polubownym działającym przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Koszty postępowania w sądzie polubownym są dużo niższe niż w sądzie powszechnym. Opłata rejestracyjna wynosi 15 zł, a arbitrażowa zależy od wysokości dochodzonej kwoty, nie może być jednak niższa niż 100 zł. Kwota sporu musi być natomiast niższa niż 1000 zł. Wyrok sądu polubownego, jak i zawarta przed nim ugoda mają taką samą moc prawną jak wyrok sądu powszechnego.

Musi być jednak spełniony podstawowy warunek. Obie strony, czyli konsument i ubezpieczyciel, muszą się na nie zgodzić. Niestety, z tej formy pomocy korzysta niewiele osób ponieważ na taki sposób rozstrzygania sporu niechętnie zgadzają się zakłady ubezpieczeń.

Komisja Nadzoru Finansowego

Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem rynku ubezpieczeniowego sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Dlatego jeśli poczujesz się oszukany przez firmę ubezpieczeniową, możesz złożyć skargę do KNF.

Po otrzymaniu skargi na firmę ubezpieczeniową KNF występuje do niej z wezwaniem do przekazania szczegółowych wyjaśnień i stosownych dokumentów dotyczących kwestii poruszonych przez skarżącego.

 

Jeśli stwierdzi nieprawidłowości może nakazać ubezpieczycielowi dostosowanie się do zaleceń (wynikających z przepisów) lub nałożyć karę pieniężną.

Rzecznik Konsumentów

Z prośbą o pomoc możesz zwrócić się również do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów. Listę adresów Rzeczników Konsumentów z całej Polski możesz znaleźć na stronie www.uokik.gov.pl. Rzecznik Konsumentów może w naszym imieniu wystąpić do zakładu ubezpieczeń z prośbą o wyjaśnienie, a przypadku sprawy skierowanej na drogę sądową możesz liczyć na pomoc przy pisaniu pozwów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Skargi na firmy ubezpieczeniowe wpływają też do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd ten nie udziela jednak porad indywidualnym konsumentom. Kontroluje jednak wzorce umowne stosowane przez ubezpieczycieli pod kątem niedozwolonych klauzul. Przed podpisaniem umowy z firmą ubezpieczeniową warto więc abyś skorzystał z „Rejestru klauzul niedozwolonych”, dostępnego na stronie internetowej UOKiK i sprawdził, czy zawarte w umowie zapisy nie znajdują się w rejestrze.

Siudowska Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25141 )
Array ( [docId] => 25141 )