Kiedy firma ubezpieczeniowa może odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia

Kategoria: Ubezpieczenia
Autor: Siudowska Dorota
Data: 15-06-2012 r.

Istnieją sytuacje, kiedy zakład ubezpieczeń przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu może żądać od nas dodatkowych dokumentów, zaproponować inne warunki ubezpieczenia lub w ogóle odmówić objęcia nas ochroną ubezpieczeniową. Sprawdź, kiedy ma do tego prawo.

Generalnie firmy ubezpieczeniowe nie mają obowiązku podpisać z nami umowy ubezpieczenia jeśli z jakichś względów nie chcą tego zrobić.

Umowa ubezpieczenia jest umową dobrowolną i zakres ochrony może być tutaj kształtowany zgodnie z zasadą swobody umów wyrażoną w kodeksie cywilnym. Strony mogą zatem w ramach swobody umów, nie przekraczając pewnych granic, umówić się o wszystko, co prawo uznaje za podlegające jego uregulowaniom.

Na swobodę umów składają się cztery elementy: swoboda w zawieraniu umowy, swoboda w wyborze kontrahenta, swoboda w kształtowaniu treści umowy, swoboda w wyborze formy zawarcia umowy.

Na przykład w przypadku ubezpieczeń na życie istotnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji przez zakład ubezpieczeń o zawarciu umowy ubezpieczenia jest czynnik związany ze stanem zdrowia i wiekiem ubezpieczonego. W takiej sytuacji, jak twierdzi Anna Dąbrowska z Biura Rzecznika Ubezpieczonych, zakład ubezpieczeń ma prawo do indywidualnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego i żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających stan zdrowia ubezpieczonego.

Na podstawie zebranych dokumentów zakład ubezpieczeń ma prawo nie wyrazić zgody na objęcie ochroną ubezpieczeniową. Może więc odmówić podpisania umowy ze względu na stan zdrowia zainteresowanego ubezpieczeniem lub wysokie ryzyko śmierci związane na przykład z uprawianą przez niego dyscypliną sportu.

 

Wyjątkiem od tej reguły są ubezpieczenia obowiązkowe do których należą OC komunikacyjne, OC rolników, ubezpieczenie budynków rolnych od ognia. Jeśli zakład ubezpieczeń prowadzi takie ubezpieczenia, nie może odmówić zawarcia umowy z klientem.

Siudowska Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Haczyki na lokatach bankowych

pobierz

Oszczędzanie na rachunkach

pobierz

Wiesz jak pomnażać kapitał na FOREX

pobierz

Tajemnice sukcesu najbogatszych inwestorów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25144 )
Array ( [docId] => 25144 )