Analiza symptomów upadłości firmy

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 13-05-2013 r.

W latach kryzysu gospodarczego stabilny byt firmy i rosnące z roku na rok przychody to wizja, która często nie może być zrealizo­wana. Bardzo dużo firm boryka się z wieloma kłopotami, od trudności w uzyskaniu kredytu bankowego, po lawinę nieściągalnych należności. W takiej sytuacji prędzej czy później uwidocznią się pierwsze symptomy upadłości firmy, które mogą z czasem doprowadzić do jej bankructwa.

Upadłość firmy nie pojawia się nagle, ale jest pro­cesem rozłożonym w czasie, w którym możesz zaobserwować pogarszające się warunki finansowe firmy. Określone symptomy nadchodzącego kryzysu przedsiębiorstwa możesz wykryć ze znacznym wyprzedzeniem, co daje firmie szansę na podjęcie odpowiednich działań.

Choć symptomów upadłości firmy jest wiele to przyjrzyjmy się tylko niektórym z nich. Wśród sygnałów wczesnego ostrzegania przed nadchodzącym kryzysem istotną rolę (zgodnie z opinią L. Bednarskiego) można przypisać następującym 9 symptomom finansowym:

 1. znaczące zmniejszenie się kwoty zysku lub powstanie straty finansowej;
 2. spadająca płynność finansowa i związana z nią utrata pokrycia finansowego (wypłacalności);
 3. powtarzająca się w ocenie przyczynowej przychodów ze sprzedaży i wyniku finansowego przewaga wpływu czyn­ników ekstensywnych nad intensywnymi (tzn. zbyt mały udział czynników efektywnościowych w poprawie wyników finansowych, a więc wzrostu wydajności pracy, obniżki ma­teriałochłonności produkcji i in.);
 4. widoczne powiększenie zapotrzebowania na kredyty i pożyczki (zwykle krótkoterminowe) oraz zakłócenia w ich spłacie;
 5. zwiększenie kosztów operacji finansowych, a zwłaszcza pła­conych odsetek;
 6. zwiększenie się zobowiązań wobec dostawców i instytucji publicznoprawnych, w tym przeterminowanych;
 7. pozyskiwanie środków na finansowanie bieżącej działalno­ści przez dyskonto faktur i weksli oraz niekiedy wyprzedaż składników majątku trwałego po niższej cenie;
 8. wzrost stanu produkcji niezakończonej oraz zapasów wyrobów (towarów) trudno zbywalnych, występowanie przetermino­wanych zapasów i wadliwa ich struktura,
 9. rosnące zamrożenie środków w inwestycjach niezakończonych w terminie.

  Natomiast do pozafinansowych symptomów ostrzegających przed nad­chodzącym kryzysem firmy można zaliczyć natomiast:

  • malejący udział firmy w ogólnej sprzedaży na rynku;

  • utratę ważnych odbiorców lub korzystnych źródeł dostaw;

  • brak strategii rozwoju;

  • malejący udział aktywów firmy w łącznych aktywach danej branży;

  • malejący udział kapitałów własnych w łącznych kapitałach własnych danej branży;

  • częste zmiany na stanowiskach kierowniczych oraz zmiany obyczajów członków zarządu;

  • niski poziom technologiczny produkcji, brak nowych własnych patentów lub zakupionych licencji, ograniczenie szkoleń;

  • rosnącą pozycję przetargową związków zawodowych.

  dr Aleksander Kusak , pracownik naukowy Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego


  Zobacz także:

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

  pobierz

  Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

  pobierz

  Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

  pobierz

  10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

  pobierz

  Polecane artykuły

  Polecamy kancelarię:

  • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

   al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

   ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

   ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

   Wyświetl wizytówkę
  • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

   ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

   Wyświetl wizytówkę
  • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

   ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

   Wyświetl wizytówkę
  • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

   Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

   Wyświetl wizytówkę
  • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

   ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

   ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

   ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

   ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

   ul. Słupecka 9/1, Gdynia

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria MERITUM

   ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

   Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

   Wyświetl wizytówkę
  Array ( [docId] => 25231 )
  Array ( [docId] => 25231 )

  Array ( [docId] => 25231 )