Cele zarządzania kosztami

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 27-10-2013 r.

Rachunek ABC zajmuje się podziałem kosztów pośrednich. Coraz większy udział kosztów pośrednich i niedoskonałość podziału tych kosztów w innych metodach prowadzi do błędów w kalkulowaniu jednostkowego kosztu wytworzenia. Dlatego potrzebne stały się nowocześniejsze metody podziału kosztów zmiennych.

Zastosowanie rachunku ABC w firmie pozwoli odpowiedzieć m.in. na pytania:

 
  • Jakim działaniom służą określone zasoby przedsiębiorstwa?

  • Ile kosztują poszczególne działania (procesy) realizowane w firmie?

  • Dlaczego firma powinna realizować dane działanie?

  • Które działania tworzą wartość wyrobów lub usług, a które nie wpływają lub zmniejszają wartość wyrobów lub usług?

Istnieją dwa podstawowe kierunki opracowania i wdrażania strategii, które może wybrać firma. Są nimi:

  1. Strategia wyróżnienia produktów (oferowania unikatowych produktów).

  2. Strategia przywództwa kosztowego.

Obie strategie, w dobie nadwyżki podaży nad popytem, służą uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Przyjęcie strategii wyróżnienia produktów polega na oferowaniu klientom produktów o unikalnych cechach, takich jak: unikalne wzornictwo, cechy użytkowe, produkty wytwarza się przy użyciu wyspecjalizowanych technologii. Przyjęcie tej strategii wymaga między innymi analizy kosztów. Koszty nie mogą być wyższe od wartości postrzeganej przez nabywców produktów i pożądanym przez firmę zyskiem.

Natomiast przyjęcie przez firmę strategii przywództwa kosztowego wymaga przykładowo: standaryzacji produktów, racjonalnego ponoszenia kosztów w procesach „okołoprodukcyjnych” (np. badanie i rozwój, marketing), wykorzystania ekonomii skali działalności, wdrażania technologii, które sprzyjają minimalizacji kosztów (np. just – in – time) czy stałej kontroli kosztów.

Podstawowymi parametrami wyróżniającymi firmę wśród konkurencji są: walory użytkowe i niezawodność produktów, koszt (cena) produktu oraz czas dostawy. Wymienione parametry możesz określić jako atrybuty strategiczne. Zwracanie przez zarząd firmy uwagi na wszystkie atrybuty może sprzyjać realizacji celu, jakim jest zadowolenie klienta, wyrażonego jako wartość dla klienta, czyli wartość (cenę), za którą klient gotów jest zapłacić.

W związku z tym budżetując koszty, należy zwrócić uwagę na tzw. łańcuch wartości. Łańcuch wartości określa funkcje biznesu, które kształtują wartość użytkową produktu. Odnajdziesz tę zależność na poniższym schemacie.

Kształtowanie wartości dla klienta

Opracowanie i wdrożenie strategii

}Procesy innowacji

Badanie i rozwój

Projektowanie

Produkcja

}Procesy operacji biznesowych

Marketing

Dystrybucja

}Procesy obsługi posprzedażowej

Obsługa klienta

Wartość dla klienta

Dzięki analizie łańcucha wartości można wskazać relacje między parametrami produktu z punktu widzenia klienta, a kosztami, jakie muszą być poniesione, aby te parametry firma spełniła. Proces analizy wartości rozpoczynasz od dekompozycji produktu na parametry istotne z punktu widzenia klienta.


Waldemar Gos, profesor w Instytucie Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25425 )
Array ( [docId] => 25425 )