Metody analizy ryzyka projektu inwestycyjnego

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 14-10-2013 r.

Oceniając planowane przedsięwzięcie inwestycyjne NPV czy IRR rzadko wykorzystuje się metody pomiaru ryzyka projektu. W konsekwencji zapada decyzja o inwestycji, kierukąc się dodatnim NPV i wyższą stopą zwrotu niż jej wielkość oczekiwana.

Ryzyko przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zjawiskiem złożonym i zróżnicowanym. Musisz brać pod uwagę jego wszystkie rodzaje:

  • ryzyko wyłączne projektu, które szacuje ryzyko przedsięwzięcia indywidualnie, w izolacji od innych inwestycji Twojej firmy i jej portfelu aktywów,
  • ryzyko własne firmy – ono traktuje już ryzyko rozpatrywanego projektu jako element ryzyka funkcjonowania całej firmy i wszystkich realizowanych przez nią przedsięwzięć inwestycyjnych oraz

  • ryzyko rynkowe, które uwzględnia fakt, że planowana inwestycja może wywołać u inwestorów konieczność przekonfigurowania ich własnych portfeli inwestycyjnych i tym samym wywołać wzrost ryzyka angażowania kapitałów w aktywa Twojej firmy.

Oceniając planowane przedsięwzięcie inwestycyjne NPV czy IRR rzadko wykorzystuje się metody pomiaru ryzyka projektu, które mogą istotnie zmienić szacunek opłacalności inwestycji. W konsekwencji zapada decyzja o inwestycji, ponieważ cechuje się dodatnim NPV i wyższą stopą zwrotu niż jej wielkość oczekiwana, ale prawdopodobieństwo osiągnięcia ich w rzeczywistości okaże się niewielkie.

Projekt będzie zatem opłacalny, ale zbyt ryzykowny do realizacji ze względu na zbyt wysokie ryzyko przyszłej straty zainwestowanego kapitału.
  • wykorzystanie różnych metod korygujących prognozowane przepływy pieniężne związane z daną inwestycją lub
  • poprzez korygowanie premią za ryzyko oczekiwanej stopy zwrotu, którą dyskontujesz prognozowane przepływy.


dr Piotr Szczepankowski
, Adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Biznesplan

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 25407 )
Array ( [docId] => 25407 )

Array ( [docId] => 25407 )