Metody analizy ryzyka projektu inwestycyjnego

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 14-10-2013 r.

Oceniając planowane przedsięwzięcie inwestycyjne NPV czy IRR rzadko wykorzystuje się metody pomiaru ryzyka projektu. W konsekwencji zapada decyzja o inwestycji, kierukąc się dodatnim NPV i wyższą stopą zwrotu niż jej wielkość oczekiwana.

Ryzyko przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zjawiskiem złożonym i zróżnicowanym. Musisz brać pod uwagę jego wszystkie rodzaje:

  • ryzyko wyłączne projektu, które szacuje ryzyko przedsięwzięcia indywidualnie, w izolacji od innych inwestycji Twojej firmy i jej portfelu aktywów,
  • ryzyko własne firmy – ono traktuje już ryzyko rozpatrywanego projektu jako element ryzyka funkcjonowania całej firmy i wszystkich realizowanych przez nią przedsięwzięć inwestycyjnych oraz

  • ryzyko rynkowe, które uwzględnia fakt, że planowana inwestycja może wywołać u inwestorów konieczność przekonfigurowania ich własnych portfeli inwestycyjnych i tym samym wywołać wzrost ryzyka angażowania kapitałów w aktywa Twojej firmy.

 

Oceniając planowane przedsięwzięcie inwestycyjne NPV czy IRR rzadko wykorzystuje się metody pomiaru ryzyka projektu, które mogą istotnie zmienić szacunek opłacalności inwestycji. W konsekwencji zapada decyzja o inwestycji, ponieważ cechuje się dodatnim NPV i wyższą stopą zwrotu niż jej wielkość oczekiwana, ale prawdopodobieństwo osiągnięcia ich w rzeczywistości okaże się niewielkie.

Projekt będzie zatem opłacalny, ale zbyt ryzykowny do realizacji ze względu na zbyt wysokie ryzyko przyszłej straty zainwestowanego kapitału.
Pełną wiarygodność wyników rachunku opłacalności projektu inwestycyjnego zapewnisz, uwzględniając w nim ryzyko towarzyszące przedsięwzięciu poprzez:
  • wykorzystanie różnych metod korygujących prognozowane przepływy pieniężne związane z daną inwestycją lub
  • poprzez korygowanie premią za ryzyko oczekiwanej stopy zwrotu, którą dyskontujesz prognozowane przepływy.


dr Piotr Szczepankowski
, Adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25407 )
Array ( [docId] => 25407 )