Czynniki wpływające na różnice wykazywanego wyniku finansowego

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 09-09-2013 r.

Każdą firmę obowiązują nadrzędne zasady rachunkowości, które mają na celu rzetelnie i jasno prezentować sytuację majątkową i finansową oraz zapewnić porównywalność rezultatów działal­ności różnych przedsiębiorstw. W ramach nadrzędnych zasad ustawa o rachunkowości dopuszcza jednak przyjęcie pewnych indywidualnych rozwiązań, które mogą wpływać na prezentowany w danej firmie poziom wyniku finansowego.

Nie chodzi tu wcale o stosowanie tzw. kreatywnej księgowości, która z założenia ma na celu oszukanie odbiorców sprawoz­dań.

Możliwość stosowania indywidualnych rozwiązań ma natomiast jak najdokładniej odzwierciedlić rzeczywistą sytuację finansową i mająt­kową firmy w sprawozdaniu finansowym.

Wynik finansowy jest przede wszystkim konsekwencją zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmie. Pamiętajmy jednak, że np. poprzez wybór rozwiązań z zakresu polityki rachunkowości, 2 firmy uzyskujące zbliżone efekty działalności mogą wykazywać w danym okresie odmienne wyniki finansowe.

Na różnice wyniku za dany okres będzie wpływać większość rozwiązań księgowych. Dotyczą one bowiem możliwości wyboru, czy dana kate­goria obniżająca (czy podwyższająca) wynik zostanie zaprezentowana w rachunku zysków i strat tego czy następnego okresu, a nie czy zostanie uwzględniona w ogóle. Podstawą wyboru metody powinna jednak być za­sada wiernego odwzorowania dokonań firmy i jej sytuacji finansowej.

O to kilka przykładowych elementów polityki rachunkowości, które mają wpływ na wykazywany wynik finansowy, są to:

  • amortyzacja,
  • metoda wyceny aktywów obrotowych,
  • metoda rozchodu aktywów obrotowych,
  • wycena inwestycji krótko- i długoterminowych,
  • metoda rozchodu inwestycji,
  • zasady tworzenia rezerw i dokonywania odpisów aktualizu­jących.

Jak widać, możliwości kreowania wyniku finansowego to przede wszystkim zasady szczegółowej wyceny aktywów jednostki.

Przyjęte w firmie zasady rachunkowości należy stosować w sposób cią­gły. Zapewni to porównywalność wyników uzyskiwanych w kolejnych latach obrotowych. Zmiana stosowanych zasad może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, ze skutkiem od nowego roku obrotowe­go i powinna być szczegółowo opisana w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25354 )
Array ( [docId] => 25354 )