Czynniki wpływające na różnice wykazywanego wyniku finansowego

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 27-10-2013 r.

Firmę obowiązują nadrzędne zasady rachunkowości, które mają na celu rzetelnie i jasno prezentować sytuację majątkową i finansową oraz zapewnić porównywalność rezultatów działalności różnych przedsiębiorstw. W ramach nadrzędnych zasad, ustawa o rachunkowości dopuszcza jednak przyjęcie pewnych indywidualnych rozwiązań, które mogą wpływać na prezentowany w danej firmie poziom wyniku finansowego.

Nie chodzi tu wcale o stosowanie tzw. „kreatywnej księgowości”, która z założenia ma na celu oszukanie odbiorców sprawozdań.

 

Możliwość stosowania indywidualnych rozwiązań ma natomiast jak najdokładniej odzwierciedlić rzeczywistą sytuację finansową i majątkową firmy w sprawozdaniu finansowym.

Wynik finansowy jest przede wszystkim konsekwencją zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmie. Pamiętaj jednak, że np. poprzez wybór rozwiązań z zakresu polityki rachunkowości, 2 firmy uzyskujące zbliżone efekty działalności mogą wykazywać w danym okresie odmienne wyniki finansowe!

Na różnice wyniku za dany okres będzie wpływać większość rozwiązań księgowych. Dotyczą one bowiem możliwości wyboru, czy dana kategoria obniżająca (czy podwyższająca) wynik zostanie zaprezentowana w rachunku zysków i strat tego czy następnego okresu, a nie czy zostanie uwzględniona w ogóle. Podstawą wyboru metody powinna jednak być zasada wiernego odwzorowania dokonań firmy i jej sytuacji finansowej.

Zaprezentujemy dalej w artykule kilka przykładowych elementów polityki rachunkowości oraz ich wpływ na wykazywany wynik finansowy, takich jak:

  • amortyzacja,

  • metoda wyceny aktywów obrotowych,

  • metoda rozchodu aktywów obrotowych,

  • wycena inwestycji krótko- i długoterminowych,

  • metoda rozchodu inwestycji,

  • zasady tworzenia rezerw i dokonywania odpisów aktualizujących.

Jak widać, możliwości kreowania wyniku finansowego to przede wszystkim zasady szczegółowej wyceny aktywów jednostki.

Przyjęte w firmie zasady rachunkowości należy stosować w sposób ciągły. Zapewni to porównywalność wyników uzyskiwanych w kolejnych latach obrotowych. Zmiana stosowanych zasad może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, ze skutkiem od nowego roku obrotowego i powinna być szczegółowo opisana w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.


Julita Zdończyk, doradca w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 25423 )
Array ( [docId] => 25423 )