Dane spółki – tajemnica bankowa

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 10-07-2014 r.

Każdy bank dysponuje nie tylko środkami pieniężnymi swoich klientów, ale również ogromną bazą danych osobowych tych ludzi. Są to bowiem dane gromadzone w bardzo szerokim zakresie – począwszy od danych adresowych i rejestrowych po finanse, zobowiązania i majątek spółki. Ich ochronę gwarantuje przede wszystkim instytucja tajemnicy bankowej. W razie ujawnienia informacji objętych tajemnicą bankową to właśnie bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe u klienta.

W dużym skrócie można napisać, że tajemnicą bankową są wszystkie informacje związane z czynnościami, które wykonuje bank podczas kontaktu ze swoimi klientami. Choć słowo „wszystkie” wydawać się może zbyt szerokie, to jednak celowo (głównie w prawie bankowym i orzecznictwie sądowym) zostało to tak określone, aby zmaksymalizować zakres informacji jej podlegających (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 20 maja 2008 r., I SA/Kr 115/08). W praktyce obowiązek zachowania tajemnicy dotyczy głównie zapewnienia poufności danych zbieranych o spółkach na etapie negocjacji oraz podpisywania umów z bankami. Są to więc nie tylko dokumenty, ale również informacje przechowywane w systemach bankowych, bazach danych czy też te nigdzie nieutrwalone, jednak przekazane podczas rozmów pracownikom banku.

Problematyczna interpretacja

Choć to zagadnienie jest uregulowane w zasadzie głównie tylko w dwóch artykułach prawa bankowego, to na podkreślenie zasługuje fakt bardzo szerokiego zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego chronionych w ten sposób danych, zwłaszcza że, nie wnikając w szczegóły, ustawowe pojęcie „czynności bankowej” jest również rozległe. Co do interpretacji terminu „tajemnicy bankowej” pierwszym problematycznym wątkiem jest jej zakres przedmiotowy. W swoim postanowieniu z 30 marca 2009 r. (II AKz 106/09) Sąd Apelacyjny w Krakowie stwierdził, że tajemnicą bankową są objęte nie tylko informacje o czynnościach banków, ale i nośniki informacji (w tym dokumenty) zawierające te informacje. Inaczej powstałaby sytuacja, w której nośnik informacji byłby wydawany bez uchylenia tajemnicy bankowej, a udzielenie informacji zawartej na tym nośniku podlegałoby tajemnicy. Zatem objęte są nią wszystkie informacje powierzone bankowi przez klienta w każdej formie, jak np. dokumenty, rozmowy telefoniczne, wiadomości wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej (również te przekazane na etapie negocjacji). Dane te warunkują postępowanie banków, gdyż bez nich nie doszłoby do tych czynności, dlatego przesłanki objęcia ich tajemnicą bankową są identyczne jak przesłanki tajemnicy samych czynności.

W kontekście podmiotowym natomiast również zachodzą zmiany i powstają wątpliwości. Jak wiadomo, dane spółki (jej adresy, kontakty i dochody) są chronione przez banki i może mieć ona przez to poczucie bezpieczeństwa. Jest to niestety złudne przeświadczenie, gdyż informacje te bardzo szybko mogą wyciec do podmiotów i instytucji, które wykorzystują je do namierzania, sprawdzenia i ściągnięcia należności, gdy spółka nie będzie regulowała swoich zobowiązań. Najczęstszymi przypadkami, w których banki są zmuszone przekazać informacje o firmie, okażą się egzekucja komornicza oraz dochodzenie należności przez urzędy skarbowe.

Zagadnienia bezdyskusyjne

Choć problematyka tajemnicy bankowej jest szeroka, wielowątkowa i narażona na nadinterpretację (zwłaszcza przez ograny, którym przysługuje prawo dostępu do poufnych danych spółek), to kilka jej aspektów nie podlega żadnym wątpliwościom. Wśród nich należy wymienić następujące wątki:

  • beneficjent tajemnicy bankowej – jest nim tylko spółka (klient banku), tzn. podmiot, który dokonał lub zamierza dokonać z bankiem danej czynności. To on bezpośrednio korzysta z ochrony normatywnej na podstawie dotyczących jej przepisów;

  • dysponent danych – jest nim również tylko i wyłącznie klient banku, który udziela zgody bankowi za udzielenie informacji objętych tajemnicą bankową;

  • osoby i podmioty obowiązane – są nimi banki, wszyscy ich pracownicy oraz inne osoby, za pomocą których wykonywane są czynności bankowe.

Bankowe zbiory

Spółka w kontakcie z instytucjami finansowymi zaliczana jest do zupełnie odrębnej grupy klientów. Jak powszechnie wiadomo, w przypadku prowadzenia firmy część danych jest jawna i powszechnie dostępna (m.in. dane rejestrowe zawarte w bazach e-KRS).

Natomiast pozostałe informacje (których jest znacznie więcej niż w przypadku klientów detalicznych banków) są zbierane i zapisywane podczas standardowych czynności bankowych. Warto jednak pamiętać, że każda informacja, wszystkie dane oraz dokumenty podpisane w banku są objęte tajemnicą bankową i nie mogą trafić do osób trzecich, czy też innych podmiotów bez wiedzy czy też zgody klienta, którego dotyczą.

Adrian Mazur, menedżer bankowości przedsiębiorstw

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35294 )
Array ( [docId] => 35294 )