Faktoring odwrotny na strategiczne zakupy

Kategoria: Finanse w firmie
Data: 19-05-2014 r.

Wyższe ryzyko prowadzenia działalności i rosnąca liczba upadłości zaostrzyły kryteria przyznawania finansowania przez banki. Jednak popyt nie słabnie, bo firmy muszą dostarczać swoje towary i usługi akceptując coraz dłuższe terminy płatności swoich klientów. Faktorzy znaleźli odpowiedź, wprowadzając na rynek tzw. faktoring odwrotny.

Produkt w głównej mierze skierowany jest do firm dokonujących regularnych zakupów u tych samych, strategicznych dostawców. Podobnie jak w przypadku standardowych rozwiązań faktoringu klasycznego, w ramach faktoringu odwrotnego istnieje możliwość finansowania dostawców zarówno przed terminem płatności wierzytelności (wariant dyskontowy), jak i w terminie płatności z odroczonym okresem tolerowanego opóźnienia dla klienta, czyli odbiorcy (wariant wymagalnościowy). W każdym z przywołanych rozwiązań, dla włączonego do programu dostawcy ten typ faktoringu jest odmianą bezregresowego finansowania. Upraszczając, można powiedzieć, że jest niejako klasycznym faktoringiem pełnym, w którym funkcjonuje tylko jeden odbiorca. Przy tym – w przeciwieństwie do standardowych rozwiązań faktoringowych – dostawca staje się beneficjentem programu finansowego przy minimum formalności.

 

Faktoring odwrotny to rodzaj finansowania, po który może sięgnąć niemal każda firma notująca pozytywne wyniki finansowe. Jest skierowany zarówno do przedsiębiorstw, które zaopatrują się w towar u dużych dystrybutorów i producentów ale również współpracujących z niewielkimi dostawcami, którzy chętnie udzielą wyższego rabatu, aby uniknąć konieczności brania kredytu na sfinansowanie udzielonego, wydłużonego terminu płatności.

Co ważne na faktoring odwrotny mają szanse również firmy, które zostały odrzucone przez banki – na przykład, te których wiarygodność oceniana była surową metodą scoringową. Ze względu na to, że całe ryzyko opiera się na odbiorcy, instytucja faktoringowa nie bada zdolności kredytowej dostawców, ani też nie żąda od nich ustanowienia jakichkolwiek zabezpieczeń. Także z tego samego względu, z punktu widzenia maksymalnej kwoty finansowania faktoringowego, jak i samego kosztu tego finansowania, faktoring odwrotny jest dla dostawców atrakcyjnym i konkurencyjnym rozwiązaniem.

Zabezpieczenia transakcji faktoringu odwrotnego zależą od oceny sytuacji kredytowej klienta. Za każdym razem są ustanawiane indywidualnie. Mogą je stanowić zarówno hipoteka, jak i dobra trwałe oraz ruchomości. Często faktoring odwrotny, to transakcja oparta na wysokiej ocenie kredytowej przedsiębiorstwa - wówczas nie ma wymogu przedstawiania dodatkowych zabezpieczeń poza standardowymi, np. wekslem in blanco oraz pełnomocnictwem do rachunku. Na koszty faktoringu odwrotnego składają się odsetki, prowizja od limitu finansowania, a także prowizja operacyjna od sfinansowanych faktur.

Przedsiębiorca, który zdecyduje się na ten rodzaj finansowania może liczyć na wsparcie w kilku istotnych obszarach działania firmy. Obok zapewnienia płynności finansowej – kluczowej z punktu widzenia stabilności przedsiębiorstwa, faktor odciąża firmę z czasochłonnego procesu administrowania należnościami. Przedsiębiorca nie musi już sprawdzać czy dostawcy płacą terminowo i monitować w przypadku opóźnień. Dodatkowo faktoring pełni rolę katalizatora sprzedaży, finansując transakcje na rynku lokalnym i zagranicznym, a także uzupełnia lub zastępuje klasyczny kredyt, finansując zakup określonych towarów czy usług.

Ewa Gawrońska – Micuń, dyr ds. Jakości i Rozwoju Produktów, Bibby Financial Services

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak zatrzeć ślady po przeglądaniu Internetu?

pobierz

Wzór Polityki Bezpieczeństwa w ochronie danych osobowych

pobierz

Konfiguracja bezpieczeństwa. Windows 10

pobierz

10 sprytnych trików na szybkie obliczenia w Excelu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35495 )
Array ( [docId] => 35495 )